Podnikáte a máte vo firme 5 a viac vozidiel?

Riziká spojené s prevádzkou vášho vozového parku kryje flotilové havarijné poistenie.

Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily, spoluúčasť alebo územnú platnosť poistenia.

 

  • štyri moduly poistenia - od základného po komplexný
  • poistenie na mieru pre každé vozidlo (od vytvorenia ponuky po správu poistenia)
  • prehľad poistených vozidiel s vyúčtovaním, poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
  • možnosť prihlasovania vozidiel elektronicky
  • úhrada poistného za všetky vozidlá jednou platbou (splatnosť podľa vašej požiadavky - ročná, polročná alebo štvrťročná) a jednotný výročný deň
  • bezplatné asistenčné služby (výhoda pri súčasnom uzatvorení PZP a havarijného poistenia - sčítanie limitov poskytovaných asistenčných služieb pre jedno vozidlo)

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť online
alebo na Infolinke 0800 122 222.
Obráťte sa na niektorý z našich 600  zmluvných servisov, kde vybavíte obhliadku vozidla a opravu poškodenia. Využite komplexné služby servisov a vašu opravu uhradíme priamo za vás.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu