Bojujeme proti koronavírusu

Zavádzame dôležité opatrenia, aby sme chránili vás, aj našich zamestnancov.

V reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu a s tým spojené obmedzenia sme upravili otváracie hodiny na pobočkách a klientských centrách.
Výjazdy za účelom obhliadky sme v čase lockdownu zrušili. Po nahlásení škody vás kontaktujeme telefonicky, odbornými otázkami zisťujeme rozsah a príčinu poškodenia a navigujeme vás k vyhotovenie fotodokumentácie poškodení a jej zaslanie online formou. V prípade, že takýmto spôsobom nie je možné škodu uzavrieť, preplánujeme obhliadku na neskorší termín.

Najlepšia cesta k správnemu rozhodnutiu je mať dostatok dôveryhodných informácií. Prácu svetových a slovenských vedcov si vážime, veríme im a v boji proti koronavírusu sa na nich spoliehame.

Rozhodnutie dať sa zaočkovať je zodpovedný spôsob ochrany seba a svojich blízkych. Budovanie kolektívnej imunity je totižto kľúčový faktor pre zastavenie šírenia koronavírusu. Aby sme ju dosiahli, je potrebné zaočkovať 60 až 70% populácie. Keďže nevieme, ako dlho v tele postinfekčná imunita vydrží, nemožno sa na ňu spoliehať. Očkovanie sa preto odporúča aj ľuďom, ktorí už boli na COVID – 19 pozitívni. Absolvovať ho môžu 90 dní od jeho prekonania. 

Vakcína sa podáva sa v dvoch dávkach. V súčasnosti nevieme ako dlho trvá jej ochrana, avšak ľudia očkovaní v klinickom skúšaní budú sledovaní po dobu 2 rokov, aby boli bližšie informácie o dĺžke ochrany získané.  

Pre potreby očkovania budú vo všetkých okresoch SR zriadené vakcinačné centrá, spolupracovať budú aj všeobecný lekári či mobilné očkovacie tímy pre klientov pobytových zariadení sociálnych služieb. 

Výhody očkovania:

  • Záchrana mnohých ľudských životov
  • Zníženie počtu hospitalizovaných = > zníženie záťaže nemocníc
  • Predídenie trvalým následkom ochorenia
  • Medicínsky, spoločenský a ekonomický prínos, ktorý pomáha ušetriť životy, utrpenie a financie
  • Postupný návrat k normálnemu spôsobu života

 

Riziká očkovania:

  • K hlavným rizikám očkovania patria nežiadúce účinky. Pri užívaní akéhokoľvek lieku môžu nastať mierne až dlhodobé nežiadúce účinky.  Mierne nežiadúce účinky sa vyskytujú relatívne bežne a aj keď môžu spôsobovať nepohodlie, nie je dôvod sa ich obávať. Hovoríme o bolesti o mieste vpichu, bolesti svalov, únave a teplote
  • Po medializovaní závažných nežiadúcich účinkov je dôležité pozerať na ich súvislosti s očkovaním a štatistickú pravdepodobnosť výskytu.

Detailnejší postup priebehu výskumu a vývoja vakcíny nájdete na tomto odkaze:

Bližšie informácie ku vakcínam používaným na Slovensku nájdete tu:

-          Pfizer/BioNtech

-          Moderna

-          Astrazeneca

Overte si, kedy nie je vhodné sa dať zaočkovať.  

Mýty a hoaxy o očkovaní.

 

Všetky aktuálne a relevantné informácie ohľadom situácie a očkovania na Slovensku sú dostupné na oficiálnej stránke www.korona.gov.sk

Aktuálne percento zaočkovanej populácie na Slovensku nájdete  tu.

Pokiaľ sa chystáte dovolenkovať v zahraničí, nezabudnite si s dostatočným predstihom zistiť, aké sú aktuálne podmienky pre vstup do danej krajiny, aby ste pred odchodom stihli vybaviť všetko potrebné. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam na hraniciach a vaša dovolenka sa neskončí predčasne.

Zozbierali sme pre vás niekoľko užitočných odkazov na túto tému:
 

Na komunikáciu s nami môžete využívať dostupné
Hoci digitalizácia a bezpapierová komunikácia sú už niekoľko rokov jednou z našich priorít, pandémia viaceré, už naštartované procesy a riešenia, urýchlila. 

Nákup prístrojov

Už počas prvej vlny pandémie koronavírusu v marci 2020 Allianz - SP promptne zareagovala a prostredníctvom Nadácie Allianz vyčlenila 85-tisíc eur na nákup prístrojov a vybavenia pre boj s koronavírusom. Z týchto prostriedkov bol zakúpený prístroj na pľúcnu ventiláciu pre Univerzitnú Nemocnicu v Bratislave (UNB), ktorý slúži pacientom s potvrdeným koronavírusom a predovšetkým v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu.

Ďalej boli zakúpené tri prístroje na dezinfekciu vzduchu, ktoré boli inštalované na rizikových pracoviskách s pacientmi COVID-19, v tzv. červených zónach pľúcneho pavilónu v nemocnici v Ružinove a na COVID pracovisku v Nemocnici Staré Mesto.

Pomoc pri dezinfekcii

Naši obchodníci sa zapojili do dezinfekcie detských ihrísk, autobusových zastávok a ďalších verejných priestranstiev v najviac zasiahnutých regiónoch Slovenska.

Informovanosť

Našich kolegov pravidelne informujeme o aktuálnych opatreniach spoločnosti v súvislosti s koronavírusom a platných obmedzeniach prostredníctvom všetkých interných komunikačných kanálov. Aktuálne informácie si môžu nájsť aj v tzv. Korona denníku na internetovej komunikačnej platforme spoločnosti.

 

Prevencia

Našim zamestnancom sme hneď v úvode prvej vlny pandémie distribuovali dezinfekciu rúk a plôch, vitamíny a takisto ochranné rúška, ktoré sme pravidelne opätovne dopĺňali. Jednotlivé kancelárie dezinfikujeme a pri vstupe do budovy meriame telesnú teplotu.

Od polovice marca 2020 bolo väčšine zamestnancov umožnené pracovať na diaľku, pričom spoločnosť im zabezpečila technické vybavenie a takisto finančný príspevok na skvalitnenie pracovného prostredia. 

Minimalizovali sme služobné cesty a pohyb zamestnancov, implementovali nástroje, ktoré tímovú aj individuálnu prácu na diaľku uľahčujú.

Zamestnancov podporujeme aj zdieľaním tipov a trikov na zvládanie novej situácie a sociálnej izolácie aj prednáškami o udržiavaní si psychického zdravia. Zabezpečujeme vzdelávame v oblasti kybernetickej bezpečnosti a gramotnosti v používaní digitálnych nástrojov. Zamestnanci môžu využiť individuálne psychologické poradenstvo, ktoré je bezplatné a anonymné.

 

Monitoring

Pravidelne monitorujeme a obmedzujeme počet zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v kanceláriách, podľa aktuálnej pandemickej situácie. Zaujímame sa o zvládanie stresu a spätnú väzbu našich kolegov na prácu na diaľku formou anonymných dotazníkov, ankiet a rozhovorov.