Podnikáte a máte vo firme 5 a viac vozidiel?

Riziká spojené s prevádzkou vášho vozového parku kryje flotilové PZP.
  • poistenie na mieru pre každé vozidlo (od vytvorenia ponuky po správu poistenia)
  • prehľad poistených vozidiel s vyúčtovaním, poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
  • možnosť prihlasovania vozidiel elektronicky 
  • úhrada poistného za všetky vozidlá jednou platbou (splatnosť podľa vašej požiadavky - ročná, polročná alebo štvrťročná) a jednotný výročný deň
  • bezplatné asistenčné služby (výhoda pri súčasnom uzatvorení PZP a havarijného poistenia - sčítanie limitov poskytovaných asistenčných služieb pre jedno vozidlo)
Toto poistenie je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Viac informácií na www.slov-lex.sk/pravne-predpisy
Poistenie poskytne komplexnú ochranu vášho vozového parku so zachovaním flexibility pri zaraďovaní a vyraďovaní vozidiel z poistenia podľa vašich potrieb.

Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily alebo výšku limitu plnenia.

Cena poistenia

Pre stanovenie výšky poistného je rozhodujúcim kritériom počet a typ vozidiel, spôsob ich používania (napr. preprava tovaru, sezónne pracovné stroje a pod.) a typ prevádzky (napr. nebezpečný náklad, taxi služba atď.).

Úprava poistného pre nasledujúce poistné obdobie závisí od samotného škodového priebehu.

Máte záujem o PZP pre podnikateľov?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
Obráťte sa na niektorú z opravovní alebo kontaktujte jeden z našich 600  zmluvných servisov, kde vybavíte obhliadku vozidla a opravu poškodenia. Využite komplexné služby servisov a vašu opravu uhradíme priamo za vás.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu