Dodržiavanie pravidiel vo vnútri našej spoločnosti je základom našej angažovanosti v oblasti klimatických zmien a zároveň si uvedomujeme, že nesmieme strácať čas. A práve preto sa Allianz zaviazal posunúť svoj cieľ neutrality skleníkových plynov pri svojom podnikaní na rok 2030 (pôvodne 2050).

Aby sme dosiahli naše ciele v oblasti udržateľnosti a zároveň sme si boli istí, že sme spoločne na správnej ceste k celosvetovej neutralite skleníkových plynov máme u nás špeciálnych odborníkov (globálny tím) pre udržateľnosť, ktorý veľmi úzko spolupracuje s manažérmi udržateľnosti (ESG) v našich lokálnych entitách po celom svete.

Poďme sa pozrieť na naše spoločné aktivity a konkrétne ciele:

Nasa cesta k Net Zero podnikaniu 2030

V Allianz sme už v roku 2021 vytvorili globálny tím udržateľnosti ako garanciu odbornosti a trvalo udržateľnej prevádzky ako aj urýchlenia našej spoločnej cesty na dosiahnutie neutrality skleníkových plynov (net-zero emmisions).

Globálny tím riadi a podporuje všetky udržateľné iniciatívy v celej skupine Allianz s jasnými ambíciami, cieľmi a najmä definovanou cestou ako spoločne tieto ciele dosiahnuť.

Allianz prispel v celkovej hodnote (2021) EUR 28,2miliónov prostredníctvom 12 Allianz-združených nadácií.