Čo pre Vás znamená digitalizácia?

Digitalizácia je realita doby, v ktorej aktuálne žijeme. Je to zmena nášho myslenia a búranie starých mýtov o tom ako by sa veci mali robiť. Celkovo je to obrovská príležitosť pre tých, ktorí túto výzvu prijmú. Zároveň však aj konečná stanica pre firmy, ktoré si myslia že túto dobu prečkajú po starom. 

Čo považujete za najväčší prínos digitalizácie vo Vašom odbore alebo rezorte?

Prínosov ako napríklad pozitívny dopad na ekológiu, zjednodušovanie procesov, rýchlosť akou komunikujeme je skutočne veľmi veľa. Pre mňa je najzásadnejšie to, ako sa zmenilo naše myslenie a to akým spôsobom dnes vnímame príležitosti, ktoré nám môže priniesť budúcnosť.

Digitálne kontakty (email a mobilné tel. číslo) - prečo je pre nás dôležité ich získavanie?

Získať digitálne kontakty od našich klientov je úplný základ, bez ktorého sa nepohneme ďalej. Ak chceme pracovať moderným spôsobom, ktorý nás posunie o dve priečky pred našu konkurenciu a nadchne našich klientov, tak skrátka nemáme na výber. Ak v tejto oblasti nebudeme ‚revoluční‘ a prísni na seba, tak skončíme v stave, kde musíme udržiavať aj procesy „starej doby“, a to je pri našej veľkosti a celkovej ambícii nesplniteľné a nerealistické. 

Ako sa prejavila digitalizácia vo Vašej práci v poslednom roku?
V minulom roku sme pracovali na ďalších zmenách v našom predajnom systéme, aby sme klientom ponúkli rýchlejšie a jednoduchšie služby. 

Spustili sme tiež Online Claims Tracker  - Online priebeh škodovou udalosťou pre havarijné poistenie a pre poistenie PZP. A určite to nebude všetko z našej strany 😊. Možnosť skontrolovať stav poistnej udalosti pekným, jednoduchým spôsobom a kedykoľvek, je pre klienta veľmi dôležitá.

Čo považujete za najväčší prínos digitalizácie vo Vašej oblasti?
Najdôležitejšie je, že môžeme našich zákazníkov rýchlo obslúžiť. Ak poistnú zmluvu aktivujeme automaticky pomocou platby alebo autentifikáciou prostredníctvom SMS, je to jednoduché a pohodlné. Neviem si predstaviť, že budeme pokračovať v papierových formách a zdĺhavých procesoch.

Vidíte v digitalizácií aj nejaké riziká/hrozby? Ak áno, aké?
Existujú samozrejme riziká. Musíme sa uistiť, že údaje v systéme sú správne a bezpečné. Kybernetické riziko je teraz výraznejšie a skutočnejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme tiež udržiavať ľudský kontakt s našimi klientmi – riadime  predsa biznis so službami pre ľudí.

Digitálne kontaktné údaje (email a mobilné tel. číslo) - prečo je pre nás dôležité ich získavanie?
Nemôžeme poskytovať digitálne služby a splniť naše ambície bezpapierového poistenia, ak nekomunikujeme s našimi zákazníkmi digitálnym spôsobom. Digitálne kontaktné údaje klientov sú pre to základom. Ako líder trhu musíme túto tému propagovať.

Čo považujete za najväčší prínos digitalizácie vo Vašej oblasti?

Z môjho pohľadu je to urýchlenie procesu likvidácie. Kedysi dávno sme mali papierové tlačivá, hlásenia. Už len vypísať to trvalo večnosť. Následne sme robili fotky na film a dávali ich vyvolávať. Každý dokument, ktorý klient niekam priniesol, musel byť fyzicky dopravený na likvidáciu. A každému klientovi sme všetko písali listom.

Dnes máme online hlásenie poistnej udalosti. Fotky sú digitálne. Eliminovali sme potrebu dokladania mnohých dokumentov a ak ich už klient má doložiť, stačí nám cez webcentrum likvidácie nahrať scan/fotku. Ak nám klient donesie fyzicky doklad do Košíc, pár sekúnd po naskenovaní ho máme v Bratislave či Nitre. A klientom posielame sms či email. To sú ušetrene celé dni procesu. 

Ako sa prejavila digitalizácia vo Vašej práci v poslednom roku?

V spoločnosti digitalizujeme rôzne oblasti biznisu a procesov už niekoľko rokov, lebo tam vidíme základ pre zjednodušenie práce a smerovanie pre budúcnosť. Ale za posledný rok je to hlavne veľký posun vo vnímaní významu témy, vznikla „spoločenská objednávka“. Hlavne pod vplyvom Covid éry prudko vzrástli očakávania klientov, partnerov, akcionárov na rozsah a tempo digitalizácie, je veľký tlak na zjednodušenie a zároveň plnú digitalizáciu procesov, z efektívnych vylepšení sa stáva nutnosť, s mojimi kolegami investujeme do tejto oblasti veľké úsilie. Myslím, že každý z nás touto témou naozaj žije.