Himalaya

Zhodnoťte svoje investície

Investičné životné poistenie Himalaya v sebe zahŕňa investovanie do finančných nástrojov v kombinácii s poistnou ochranou. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na výnosoch z vývoja koša akcií vybraných celosvetových akcií počas piatich rokov prostredníctvom atraktívnej výnosovej štruktúry „Himalaya“.

Hlavné výhody produktu:

  • poistenie so 100 % kapitálovou ochranou zaplateného poistného v prípade smrti alebo dožitia,
  • bez skúmania zdravotného stavu,
  • v prípade úmrtia poisteného sa vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške hodnoty účtu poistníka, najmenej však vo výške zaplateného poistného,
  • zvýšená poistná ochrana v prípade úrazovej smrti – poistné plnenie je zvýšené o zaplatené poistné, maximálne však o 10 000 eur,
  • bez skúmania zdravotného stavu,
  • možnosť rýchleho prístupu k finančným prostriedkom bez dedičského konania.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, ktorá pozostáva zo 100 % zaplateného poistného a z participácie na výnose odvodeného od výkonnosti 10 vybraných akciových spoločností.   

Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianzu, pracovníkov UniCredit Bank alebo vybraných maklérov. Uzatvára sa na dobu určitú a platí sa jednorazovo.

Minimálne poistné je 2 000 eur.

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu Himalaya.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný produkt s kapitálovou ochranou, ktorého výnos závisí od vývoja hodnoty 10 vybraných akciových spoločností:

Posunutím zobrazíte viac

Názov akciovej spoločnosti  Stručný popis spoločnosti Názov akciovej spoločnosti  Stručný popis spoločnosti
Intesa Sanpaolo S.p.A. Jedna z najväčších bankových skupín v Európe so sídlom v Taliansku Stellantis N.V. Automobilový koncern, ktorý vznikol fúziou francúzskeho PSA (Peugeot, Citroëen) a talianskeho Fiat Chrysler
Bayerische Motoren Werke AG Nemecký výrobca športových a luxusných vozidiel BNP Paribas S.A. Jedna z najväčších bankových skupín v Európe so sídlom vo Francúzsku
Poste Italiane S.p.A. Najväčšia talianska poštová spoločnosť Universal Music Group NV Najväčšia americká hudobná korporácia 
Enel S.p.A. Medzinárodná energetická skupina Deutsche Telekom AG Nemecká telekomunikačná spoločnosť
Verizon Communications Inc. Americká telekomunikačná spoločnosť SMURFIT KAPPA GROUP PLC Írska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu papierových obalov

Emitentom štruktúrovaného produktu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Zhodnotenia investície umožňuje klientovi získať až 155 % zaplateného poistného. Napríklad pri investícii 10 000 Eur to bude až 15 500 Eur.

V prípade nepriaznivého vývoja na akciových trhoch spôsob investície zabezpečuje na konci dohodnutej poistnej doby 5 rokov návratnosť vo výške 100 % zaplateného poistného.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. 

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu