Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť zameraná na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance poskytuje priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. Tieto služby, ktoré využíva vodič a prepravované osoby v poistenom vozidle, sú určené pre dvojstopové vozidlá do 3,5 t s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom. 

Služby technickej asistencie možno využívať v SR a v ČR ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka, Ruska a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby využiť opakovane (okrem prípadov uvedených v Poistných podmienkach MOJE AUTO - Sprievodca poistením).

Pri poistení motorovych vozidiel môžete využívať základné asistenčné slużby (pre variant COMFORT), resp. rozšírené asistenčné slużby (pre variant PLUS, EXTRA a MAX) poskytovaných spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme: 

základné asistenčné slużby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla - oprava na mieste udalosti a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií,

rozšírené asistenčné služby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla - oprava na mieste udalosti a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií, náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla.