Verejné prísľuby

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.