Čo ak zamestnanec spôsobí v práci škodu zamestnávateľovi?

Poistenie chráni zamestnancov, ak pri plnení pracovných úloh spôsobia zamestnávateľovi škodu, za ktorú budú zodpovedať. Náhrada škody môže dosiahnuť až 4-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

Swipe to view more

Územná platnosť mimo Európy
Škoda na zverenom motorovom vozidle spôsobená jeho vedením
Škody spôsobené na dopravovaných veciach
Škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou

Máte záujem?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu