Úrazy, ktoré vznikli prepravovaným osobám vo vozidle

Ponúkame vám riešenie, ktoré finančne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácií počas jazdy motorovým vozidlom.
  • pre súkromné aj služobné cesty
  • možnosť ľubovoľne kombinovať poistné krytia
  • voliteľná poistná suma

Swipe to view more

Typ poistného krytia
Poistná suma
smrť následkom úrazu

5 000 - 50 000 EUR pre prípad smrti úrazom a trvalé následky úrazu

trvalé následky úrazu


5 000 - 50 000 EUR pre prípad smrti úrazom a trvalé následky úrazu

denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia
5 - 50 EUR pre poistenie denného odškodného
denné odškodné pri pobyte v nemocnici 5 - 50 EUR pre poistenie denného odškodného
Poistenie sa vzťahuje na prepravované osoby (vodič a cestujúci podľa počtu sedadiel), ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody (škodovej udalosti) v motorovom vozidle.

Poistenie poskytne vašim zamestnancom, obchodným partnerom a blízkym osobám, prepravovaným vozidlami vašej firmy, finančnú zábezpeku v prípade dopravnej nehody (škodovej udalosti).

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť online
alebo na Infolinke 0800 122 222.
Obráťte sa na niektorý z našich 600  zmluvných servisov, kde vybavíte obhliadku vozidla a opravu poškodenia. Využite komplexné služby servisov a vašu opravu uhradíme priamo za vás.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu