Krytie rizika diagnostikovania závažného ochorenia, s dvojnásobným poistným plnením vybraných onkologických chorôb až do výšky 190 000 eur.
Savings
Ako bonus dostanete Nutrifit DNA test, vďaka ktorému sa lepšie spoznáte a získate dôležité odporúčania pre váš životný štýl.
Celková zľava 40 % je kombináciou objemovej zľavy a zľavy za počet voliteľných poistení. 
Uvedené benefity sú viazané na poistenie kritických chorôb. Uzatvorením poistenia kritických chorôb a splnením podmienok získate po 1. roku poistenia nárok na Program NutriFit MyLifestyle.
Poistenie budúcnosti
  • komplexné poistenie pre dospelých a deti
  • široká ponuka voliteľných poistení
  • k dispozícii rizikové aj investičné životné poistenie
  • poistenie viacerých osôb na jednej poistnej zmluve
  • flexibilita poistenia, zmeny počas trvania poistenia
  • dvojnásobné plnenie pri onkologickom ochorení
  • konzultácia o zdravotnom stave s lekárom cez telefón
  • zľavy až do výšky 40 %
Uvedené benefity sú spojené s voliteľným poistením kritických chorôb, ktoré je dostupné vo viacerých produktoch.
Poistenie kritických chorôb pokrýva široké spektrum ochorení. Zabezpečí finančnú pomoc v prípade najčastejších civilizačných ako sú srdcový infarkt, skleróza multiplex, zlyhanie obličiek a ďalších ťažkých chorôb vrátane rakoviny. Liečba takýchto diagnóz je extrémne náročná, zdlhavá a drahá. Práve pre tento účel slúži poistenie kritických chorôb, ktoré pokryje nielen výpadok príjmu, ale aj náklady na štandardnú/nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Klient sa môže naplno sústrediť na svoju liečbu. 

Rizikové životné poistenie je vhodné pre klientov, ktorí nechcú prostredníctvom poisťovne investovať svoje peniaze. Poistenie zabezpečí klienta a jeho blízkych v nepredvídaných životných situáciách akými sú napríklad úraz, invalidita, ochorenie, operácia, úmrtie a pod.  Toto poistenie odporúčame predovšetkým klientom, ktorým uvedené životné situácie významne ohrozia ich životný štandard z dôvodu poklesu finančných príjomov alebo tým, že sa chystajú si zobrať alebo už majú hypotéku. 

Na druhej strane investičné životné poistenie je vhodné pre klientov, ktorí chcú zhodnocovať vo fondoch svoje voľné finančné prostriedky s poistnou ochranou v prípade nečakaného úmrtia. Vyberať si môžu klienti z rôznych fondov. Počas poistnej doby je možné meniť investičnú stratégiu. To znamená, že ak klientovi nebudú zvolené fondy vynášať, môže ich vymeniť za iné. Zároveň je možné dávať mimoriadne vklady alebo uskutočňovať aj výber časti nasporených peňazí.

Cena poistenia je väčšinou pre každého klienta iná. Závisí od vstupného veku, dľžky poistenia, vybraného produktu a voliteľných poistení, počtu poistení ako aj výšky poistného, ktoré platí za rok.

 

Áno, je možné poistenie kedykoľvek ukončiť. Treba však rátať s tým, že vám nemusi byť vrátené poistné, ktoré ste zaplatili. Poistné za rizikové životné poistenie sa spotrebuje na výplatu osobám, ktoré utrpeli škodu a v prípade ukončenia zmluvy sa nevracia. Z investičného životného poistenia sa v prípade predčasného ukončenia poistenia vráti naakumulovaná hodnota vo fondoch.

 

V závislosti od vybraného produktu, máte možnosť v telefonickej poradni lekára konzultovať svoj zdravotný stav, prípadne stav blízkej osoby a súčasne získať informácie o liečivách, či preventívnej starostlivosti.

Ak ste si vybrali poistenie Doktor+, pri vybraných diagnózach vám sprostredkujeme kontakt na najvhodnejšieho lekára a zdravotnícke zariadenie v zahraničí.

V poistení Telefonická odborná poradňa vám poskytneme právne, psychologické, sociálne a tehotenské poradenstvo.   

Tak, ako sa vám počas platenia životného poistenia mení životná situácia, si môžete dopoistiť ďalšie voliteľné poistenie alebo upraviť existujúce. V prípade investičného životného poistenia si môžete časť sumy, ktorá sa vám za určité obdobie naaukumulovala vo fondoch, vybrať. Zároveň môžete vkladať na toto poistenie aj mimoriadne poistné.

 

Zľava vo výške 40 % je kombinácia objemovej zľavy a zľavy za počet voliteľných poistení.

Zľava za počet voliteľných poistení závisí od počtu vybraných pripoistení, ktoré si uzatvoríte. To znamená, že čím viac voliteľných poistení máte uzatvorených, tým vyššia zľava vá bude poskytnutá.

Objemová zľava závisí od výšky poistného. To znamená, čím vyššie je ročné poistné na vašej zmluve, tým väčšiu zľavu na voliteľných poisteniach získate.

Na výber máte z viac ako 20 voliteľných poistení, aby vám poskytli finančné prostriedky pri úraze, chorobe, invalidite či nezamestnanosti.

Poistite si svoju budúcnosť už dnes!

Zanechajte nám Vaše údaje a budeme Vás kontaktovať podľa vášho okresu

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?