Životné poistenie
podľa vašich
predstáv

Krytie rizika diagnostikovania závažného ochorenia, s dvojnásobným poistným plnením vybraných onkologických chorôb až do výšky 190 000 eur.
Savings
Ako bonus dostanete Nutrifit DNA test, vďaka ktorému sa lepšie spoznáte a získate dôležité odporúčania pre váš životný štýl.
Celková zľava 40 % je kombináciou objemovej zľavy a zľavy za počet voliteľných poistení. 
Poistenie budúcnosti
Poistenie vám poskytne rýchlu a výraznú finančnú pomoc už pri diagnostikovaní niektorého zo závažných ochorení ako je rakovina, cukrovka, infarkt, atď.. Toto obľúbené poistenie sme teraz doplnili o ďalšie časté a vážne ochorenia, aby sme vám a vašim blízkym boli silnou oporou aj v tom najťažšom životnom okamihu.
 • poistné plnenie vyplácame už pri diagnostikovaní ktorejkoľvek zo 70 chorôb (napr.: rakovina, cukrovka, infarkt, demencia, Alzheimer, mŕtvica, skleróza, strata končatín, atď.). Pozrite si kompletný zoznam diagnóz.
 • viacnásobná výplata poistného plnenia až do výšky 600 % z poistnej sumy
 • dvojnásobná výplata pri vybraných onkologických ochoreniach
 • naviac získate bezplatný benefit – DNA test, ktorý vám presne povie, na čo si máte dávať pozor, aby ste predišli závažným ochoreniam. Poskytne vám individuálny plán výživy a životného štýlu. Prečítajte si viac informácií o DNA teste.
 • prehľadné a zrozumiteľné podmienky
 • flexibilita – môžete vykonávať zmeny aj počas trvania poistenia
 •  
 • môžete si vybrať jeden z troch balíkov SILVER, GOLD alebo PLATINUM podľa svojich potrieb a možností

Voči závažným ochoreniam sa môžete poistiť v poistení Šťastný Život, Môj Život, Moje Investovanie.

Bližšie informácie o poistení nájdete v našich dokumentoch. V prípade záujmu o toto poistenie kontaktujte svojho finančného agenta, alebo si dohodnite stretnutie s najbližším finančným agentom a radi vám pomôžeme.

Poistenie budúcnosti
 • komplexné poistenie pre dospelých a deti
 • široká ponuka voliteľných poistení
 • k dispozícii rizikové aj investičné životné poistenie
 • poistenie viacerých osôb na jednej poistnej zmluve
 • flexibilita poistenia, zmeny počas trvania poistenia
 • dvojnásobné plnenie pri onkologickom ochorení
 • konzultácia o zdravotnom stave s lekárom cez telefón
 • zľavy až do výšky 40 %
Vzorový príklad poistného a poistného plnenia produktu Môj život
Vzorový príklad poistného a poistného plnenia produktu Šťastný život
Poistenie budúcnosti

Máte záujem o životné poistenie?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Rizikové životné poistenie je vhodné pre klientov, ktorí nechcú prostredníctvom poisťovne investovať svoje peniaze. Poistenie zabezpečí klienta a jeho blízkych v nepredvídaných životných situáciách akými sú napríklad úraz, invalidita, ochorenie, operácia, úmrtie a pod.  Toto poistenie odporúčame predovšetkým klientom, ktorým uvedené životné situácie významne ohrozia ich životný štandard z dôvodu poklesu finančných príjomov alebo tým, že sa chystajú si zobrať alebo už majú hypotéku. 

Na druhej strane investičné životné poistenie je vhodné pre klientov, ktorí chcú zhodnocovať vo fondoch svoje voľné finančné prostriedky s poistnou ochranou v prípade nečakaného úmrtia. Vyberať si môžu klienti z rôznych fondov. Počas poistnej doby je možné meniť investičnú stratégiu. To znamená, že ak klientovi nebudú zvolené fondy vynášať, môže ich vymeniť za iné. Zároveň je možné dávať mimoriadne vklady alebo uskutočňovať aj výber časti nasporených peňazí.

Cena poistenia je väčšinou pre každého klienta iná. Závisí od vstupného veku, dľžky poistenia, vybraného produktu a voliteľných poistení, počtu poistení ako aj výšky poistného, ktoré platí za rok.

 

Áno, je možné poistenie kedykoľvek ukončiť. Treba však rátať s tým, že vám nemusi byť vrátené poistné, ktoré ste zaplatili. Poistné za rizikové životné poistenie sa spotrebuje na výplatu osobám, ktoré utrpeli škodu a v prípade ukončenia zmluvy sa nevracia. Z investičného životného poistenia sa v prípade predčasného ukončenia poistenia vráti naakumulovaná hodnota vo fondoch.

 

V závislosti od vybraného produktu, máte možnosť v telefonickej poradni lekára konzultovať svoj zdravotný stav, prípadne stav blízkej osoby a súčasne získať informácie o liečivách, či preventívnej starostlivosti.

Ak ste si vybrali poistenie Doktor+, pri vybraných diagnózach vám sprostredkujeme kontakt na najvhodnejšieho lekára a zdravotnícke zariadenie v zahraničí.

V poistení Telefonická odborná poradňa vám poskytneme právne, psychologické, sociálne a tehotenské poradenstvo.   

Tak, ako sa vám počas platenia životného poistenia mení životná situácia, si môžete dopoistiť ďalšie voliteľné poistenie alebo upraviť existujúce. V prípade investičného životného poistenia si môžete časť sumy, ktorá sa vám za určité obdobie naaukumulovala vo fondoch, vybrať. Zároveň môžete vkladať na toto poistenie aj mimoriadne poistné.

 

Zľava vo výške 40 % je kombinácia objemovej zľavy a zľavy za počet voliteľných poistení.

Zľava za počet voliteľných poistení závisí od počtu vybraných pripoistení, ktoré si uzatvoríte. To znamená, že čím viac voliteľných poistení máte uzatvorených, tým vyššia zľava vá bude poskytnutá.

Objemová zľava závisí od výšky poistného. To znamená, čím vyššie je ročné poistné na vašej zmluve, tým väčšiu zľavu na voliteľných poisteniach získate.

Na výber máte z viac ako 20 voliteľných poistení, aby vám poskytli finančné prostriedky pri úraze, chorobe, invalidite či nezamestnanosti.
Poistenie kritických chorôb zabezpečí finančnú pomoc klientovi v prípade najčastejších civilizačných chorôb ako sú nadorové ochorenia (rakovina), kardiovaskulárne ochorenia (srdcový infarkt, mŕtvica), skleróza multiplex, zlyhanie obličiek a mnoho ďalších. Naše poistenie kryje až 70 diagnóz a zabezpečí potreby klienta v prípade diagnostikovania závažného ochorenia alebo podstúpenia náročnej operácie. Poistený si môže vybrať jeden z balíkov SILVER, GOLD alebo PLATINUM. V závislosti od zvoleného balíka može klient v prípade poistných udalostí čerpať viacnásobné poistné plnenie až do výšky 600 % z poistnej sumy.

Poistenie kritických chorôb kryje až 70 diagnóz, ktoré sú rozdelené do piatich skupín:

1. Nádorové ochorenia

2. Ochorenia obehového systému

3. Ochorenia spojené so zlyhávaním orgánov

4. Ochorenia nervového systému

5. Iné závažné ochorenia

Pri uzatvorení balíka GOLD alebo PLATINUM v poistení kritických chorôb a po splnení podmienok má klient po 1. roku poistenia nárok na Program NutriFit MyLifestyle. Súčasťou tohto programu je test DNA, ktorý ponúka exkluzívny pohľad na vaše gény a poskytne vám odporúčania v oblasti zdravého zdravotného štýlu.