Cestovné poistenie vám poskytuje ochranu počas výletov alebo ciest. Vhodné cestovné poistenie vám poskytne pocit bezpečia počas vašich ciest a chráni vás pred finančnými rizikami spojenými s neočakávanými udalosťami.
Ak cestujete do hôr, odporúčame vám cestovné poistenie - balík Max. Okrem poistenia liečebných nákladov, poistenia úrazu, poistenia batožiny, poistenia zodpovednosti za škodu a nonstop asistenčných služieb zahŕňa balík Max aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť, ktoré kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby.

Ak budete počas poistenej cesty vykonávať športy, práce alebo činnosti zaradené do rizikovej skupiny, odporúčame vám uzatvoriť si v poistnej zmluve aj rizikovú skupinu.

Poistenie vzťahuje na poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie nákladov na záchrannú činnosť (ak máte toto poistenie uzatvorené). Poistenie vás zároveň chráni aj v prípade poistnej udalosti, ktorá sa stala v dôsledku vykonávania rizikového športu, rizikovej činnosti alebo rizikovej práce zaradenej do rizikovej skupiny.

Riziková skupina v rozsahu rizikových športov, rizikových činností a rizikových prác je stanovená v Tabuľke - Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia, ktorá je súčasťou poistných podmienok.

Balík Max okrem poistenia liečebných nákladov, poistenia úrazu, poistenia batožiny, poistenia zodpovednosti za škodu a nonstop asistenčných služieb obsahuje aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť, ktoré kryjú náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby.