Obávate sa, že od vás bude zamestnávateľ vymáhať škodu?

Poistenie vám poskytne poistnu ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh, resp. v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať.
Poistenie platí na celom území Európy.*

Posunutím zobrazíte viac

Škody na zverenom motorovom vozidle
Škody spôsobené chybne vykonanou prácou, resp. službou
Škody na dopravovaných veciach
*Na výber máte aj možnosť rozšíriť si územnú platnosť poistenia pre celý svet

Máte záujem?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu