Pre prípad úrazu žiakov a zamestnancov školy

Poistenie je možné uzatvoriť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním.
a

Poistenie sa môže vzťahovať na:

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
  • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia dlhšej ako 9 dní s plnením od prvého dňa liečenia.

Poistenie sa vzťahuje na školskú, mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, ak je táto činnosť plnením úloh školy.

Vzťahuje sa aj na pobyty v škole v prírode, činnosti pri praktickom vyučovaní, exkurziách, školských výletoch, športových pobytových výcvikoch (lyžiarsky, plavecký) ako aj pri kultúrnych a iných súťažiach, vystúpeniach a ďalších akciách organizovaných školou na území SR aj v zahraničí.

Poistenie sa vzťahuje aj na aktivity organizované školským zariadením počas prázdnin.

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou do 15. 10. najbližšie nasledujúceho školského roka po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.

Máte záujem o úrazové poistenie pre školy?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme, ozveme sa vám!

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu