Povinné zmluvné poistenie musí byť podľa zákona na Slovensku uzavreté pre každé vozidlo. Kryje škody na zdraví a majetku, ktoré prevádzkou auta spôsobíte ďalším osobám. Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na vašom aute, k tomu slúži havarijné poistenie. Ak spôsobíte dopravnú nehodu, PZP pokryje škodu na vozidle, ktorú ste spôsobili inej osobe.

 

Prečo práve PZP od Allianzu?

Aby bol výber poistenia auta ešte jednoduchší, pripravili sme pre vás 4 balíky poistenia MOJE AUTO. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje najviac. PZP je súčasťou každého balíka. K samostatnému PZP sa najviac približuje balík COMFORT, ktorý zahŕňa aj:
  • úrazové poistenie (kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody),
  • asistenčné služby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla,
  • telefonické právne poradenstvo.

Máte záujem o poistenie auta?

Odpovede na najčastejšie otázky k povinnému zmluvnému poisteniu

Z povinného zmluvného poistenia uhradíme škodu, ktorú ste spôsobili niekomu inému napr. zničenie auta, poškodenie plota či kompenzácia za spôsobené zranenia.

Územnú platnosť si môžete skontrolovať na zelenej karte. Sú to: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Irán, Izrael, Macedónsko, Moldavsko, Čierna hora, Maroko, Ruská federácia, Tunisko, Turecko, Ukrajina. V ostatných krajinách vyznačených v zelenej karte platí PZP automaticky, na základe EČV. 

Viete, že zelená karta už nie je viac zelená? Od 1. 10. 2019 plní taktiež funkciu bielej karty. Viac informácií na www.skp.sk