Sťažnosti a pochvaly

  

Nie ste spokojný s našimi produktmi alebo službami? Chcete vyjadriť spokojnosť s prístupom našich pracovníkov a zástupcov?

Budeme radi, ak nám dáte o tom vedieť. Na vašej spokojnosti nám záleží. 

  • svoje kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, email),
  • číslo poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti, ktorej sa sťažnosť týka,
  • popis toho, na čo sa sťažujete a čoho sa domáhate,
  • môžete priložiť dokumenty, preukazujúce vaše tvrdenia, ktoré ste dosiaľ nepredložili.
Potvrdíme vám prijatie sťažnosti. Ak budeme potrebovať od vás doplňujúce informácie, ozveme sa vám.

Sťažnosťami sa zaoberá tím našich špecialistov. Po preverení skutočností, na ktoré ste nás upozornili, vás budeme bezodkladne informovať o spôsobe vybavenia sťažnosti, a to najneskôr do 30 dní od jej doručenia. V odôvodnených prípadoch, ak sťažnosť nebude možné vybaviť v tejto lehote, budeme vás včas informovať o jej predĺžení. 

Je nám ľúto, ak sa nám napriek našej snahe nepodarí vybaviť sťažnosť k vašej spokojnosti. Máte možnosť podať opakovanú sťažnosť.

Ako spotrebiteľ (fyzická osoba), máte právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je aj Poisťovací ombudsman zriadený Slovenskou asociáciou poisťovní.

Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na webe Ministerstva hospodárstva SR.

S podaním sa môžete obrátiť aj na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad poisťovňami na Slovensku.

Týmto nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa tiež na súd.