olympic

Vyhrajte
100 € poukážku

s portálom
Môj Allianz

Zaregistrujte sa do nášho klientského portálu.

Po aktivácii vyplňte súťažný formulár, ktorý je dostupný nižšie na tejto stránke.
Po splnení podmienok súťaže budete zaradený/-á do žrebovania o 100 € poukážku.
  • Nájdete tu všetky informácie o svojich poistkách, prehľad platieb a všetky dokumenty k svojmu poisteniu,
  • viete tu jednoducho nahlásiť a sledovať stav riešenia poistnej udalosti,
  • môžete tu online zaplatiť poistné,
  • aktualizovať si svoje kontaktné údaje,
  • môžete nás priamo kontaktovať, ak niečo potrebujete.

1.       Aktivujte si konto Môj Allianz akýmkoľvek spôsobom (svojpomocne na webe, spolu s finančným agentom Allianzu alebo na ktoromkoľvek našom pracovisku).

2.       Zaregistrujte sa do súťaže vyplnením a odoslaním súťažného formuláru.

Obidve podmienky je potrebné zrealizovať počas trvania súťaže v termíne od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024.

Presné znenie pravidiel súťaže nájdete v  štatúte súťaže.

1.       Aktivujte si konto Môj Allianz akýmkoľvek spôsobom (svojpomocne na webe, spolu s finančným agentom Allianzu alebo na ktoromkoľvek našom pracovisku).

2.       Zaregistrujte sa do súťaže vyplnením a odoslaním súťažného formuláru.

Obidve podmienky je potrebné zrealizovať počas trvania súťaže v termíne od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024.

Presné znenie pravidiel súťaže nájdete v štatúte súťaže.

Súťaž prebieha v termíne od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024.

Deň 15. 5. 2024 je prvým dňom, kedy sa možno zapojiť do Súťaže a deň 30. 6. 2024 je posledným dňom, kedy sa možno zapojiť do Súťaže.

Presné znenie pravidiel súťaže nájdete v  štatúte súťaže.
V Súťaži sa súťaží o 20x darčekový poukaz Alza.sk do internetového obchodu alebo predajne Alza v hodnote 100 eur.

Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené pravidlami súťaže.

Presné znenie pravidiel súťaže nájdete v  štatúte súťaže.