Nové Allianz konto Môj Allianz!

Môj Allianz zabezpečuje prístup k online službám Allianz – Slovenskej poisťovne a je určený pre klientov spoločnosti.


Vytvorenie konta na portáli Môj Allianz je možné dvoma spôsobmi a to:  

1.      elektronicky - jednoduchou online registráciou na allianz.sk/moj-allianz

2.      priamo v servisných centrách alebo u finančných agentov. Následne je možné využívať celý rozsah služieb, ktoré portál ponúka.

 

Prístup k službám

Prístup k službám konta Môj Allianz klient získa prvým úspešným prihlásením.

 

Zrušenie konta

Zrušenie konta Môj Allianz je možné priamo v portáli Môj Allianz.  

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte našu Infolinku +421 2 50 122 222.

 

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s.

 

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.