Čo je vlastne udržateľná gastronómia?

O gastronómií niekedy hovoríme ako o umení jedla, ktorá je spätá s lokálnym jedlom či kuchyňou. Ak sa však pozrieme z pohľadu udržateľnej gastronómie, máme hlavne na mysli poľnohospodárstvo, rybolov, ale i prípravu samotného jedla. Jednoducho povedané udržateľná gastronómia berie ohľad na to, odkiaľ sú suroviny, ako sa pestujú, ako sa dostávajú na naše trhy, ale i na naše taniere. 

Hlavnou myšlienkou je teda, že gastronómiu máme robiť takým spôsobom, ktorá  neplytvá našimi prírodnými zdrojmi, aby to nepoškodilo naše životné prostredie alebo zdravie a dá sa v nej pokračovať aj v budúcnosti. 

Prečo je dôležité vedieť o tomto dni viac?

Konzumácia miestnych potravín má vplyv na živobytie ľudí, životné prostredie ale i na ekonomiku. V súčasnej podobe využívame našu zem do značnej miery neudržateľným spôsobom. Podľa medzinárodnej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa celosvetovo každý rok vyhadzuje približne tretina potravín, čo je 1,3 miliardy ton. Na ich produkciu sa pritom spotrebuje približne 250 biliónov litrov vody a použije sa 1,4 miliardy hektárov pôdy.  

Skúsme sa preto zamyslieť nad tým, aké potraviny si sami vyberáme ako spotrebitelia. Tým, že budeme podporovať miestne pestované potraviny a budeme jesť to, čo je práve v sezóne, podporíme nie len miestnu ekonomiku či farmárov, ale zároveň prispejeme znižovaniu skleníkových plynov a zdrojov používaných pri preprave potravín. Starostlivosťou o naše miestne potraviny zároveň pomáhame zachovať naše kulinárske korene -  tradičné plodiny, recepty a kultúru, z ktorých tieto kuchyne pochádzajú. Udržiavame tým kulinárske tradície nažive.

Čo môžete urobiť na podporu udržateľnej gastronómie? 

  • Podporujte lokálnych výrobcov, či farmárov - navštívte miestne trhy s potravinami. Nákupom takýchto produktov podporujete ďalší rozvoj miestnych poľnohospodárov a zároveň tak znížujete množstvo skleníkových plynov, ktoré sa vyprodukujú dovozom zo zahraničia.
  • Na svojich cestách ochutnajte miestne jedlá - jedenie miestnych produktov vám pomôže lepšie nahliadnuť do kultúry miesta a podporí miestnu ekonomiku.
  • Udržujte si svoje kulinárske tradície, ktoré pripomínajú korene vašich predkov - vyskúšajte recepty na varenie, ktoré používajú suroviny pochádzajúce z vášho regiónu.
  • Vyhýbajte sa plytvaniu potravinami - dbajte na to, aby ste všetky ingrediencie používali rozumne a šetrili si zvyšky. Dbajte na veľkosť porcie, dátum spotreby a opätovné použitie jedál. 
  • Kompostujte – už aj v najväčších mestách vznikajú tzv. sídliskové alebo komunitné kompostoviská, ktoré pomáhajú premieňať odpad z našej kuchyne na cenný zdroj výživných látok pre našu budúcu úrodu.
  • Znížte príjem mäsa – ak je mäso nepredstaviteňou zložkou vášho jedálnička, skúste jeho podiel aspoň znížiť. Vyskúšajte jeden alebo dva dni v týždni vynechať mäsité jedlá. Aj takto viete prispieť k udržateľnej gastronómii. Pretože chov a následné spracovanie mäsa patrí k najväčším prispievateľom produkcie skleníkových plynov. Podľa odborníkov môže prijatie vegánskej stravy za jeden rok ušetriť 150-krát viac emisií, ako pri využívaní opakovane použiteľnej nákupnej tašky v rovnakom časovom období.