Čelné sklo Allianz

Najmenej ekologická z pohľadu emisií je výmena čelného skla.

Výmena čelného skla z dôvodu poškodenia kamienkom je jednou z najčastejších opráv našich automobilov. Nie vždy ho však musíte vymeniť za nové a jediným dôvodom, prečo tak nerobíme, je naša pohodlnosť a neinformovanosť. Uprednostniť opravu namiesto výmeny je však nielen ekologickejšie, ale aj rýchlejšie a lacnejšie riešenie.

Pri výrobe čelného skla sa vyprodukuje 23,5 kilogramov CO₂. Na ich dopravu sa vyprodukujú ďalšie 3 kg, samotná výmena a spotrebný materiál k nim pridá ešte 2 kg. Aj keď sa dá 90 % poškodeného čelného skla zrecyklovať, vyprodukuje to ďalších 0,6 kg. Výmena čelného skla má teda celkovú uhlíkovú stopu až 29,1 kilogramu CO₂.

Vzhľadom k tomu, že ide o druhý najčastejšie poškodený komponent na aute hneď po nárazníkoch, ide o jeden z najväčších producentov emisií CO₂ spojených s opravami automobilov v Európe. Oprava čelného skla v porovnaní s jeho výmenou však znamená jednu z najvyšších mier zníženia emisií CO₂ spomedzi všetkých komponentov, konkrétne až neuveriteľných 99,5 %. Pri 11,5 milióne kusov, čo je počet poistných udalostí súvisiacich s čelným sklom v Európe, hovoríme o možnej úspore 3 327 ton ročne za každý nárast opráv namiesto výmen o jedno percento. Samozrejme, nie každé poškodenie čelného skla sa dá opraviť.

Oprava vs. výmena čelného skla
ZDROJ: 10.Allianz Motor Day
Aj keď je prasknutie čelného skla štandardnou poistnou udalosťou, v prípade opravy klient poistený v Allianzi nemusí (na rozdiel od výmeny) platiť spoluúčasť. „Je len na vás, aby ste sa najprv spýtali na možnosť opravy. Vďaka nej budete mať čelné sklo opravené expresne rýchlo, nemusíte chodiť do servisu na viackrát a ostať bez auta celý deň. Zároveň svojou troškou prispejete k  zdravšiemu životnému prostrediu,“ hovorí Branislav Dian z odboru likvidácie poistných udalostí v spoločnosti Allianz a dodáva: „Aj vďaka osvete, ktorú v Allianzi realizujeme, sme opravami namiesto výmeny ušetrili v roku 2023 až 68,6 tony CO₂. Avšak priestor na ďalšie úspory je stále obrovský. Opravy totiž stále tvoria len necelých 12 % škodových udalostí na čelnom skle a zvyšných vyše 88 % tvoria, často zbytočné, výmeny.“
TIP: Chcete mať poistenie, ktoré kryje aj poškodenie čelného skla?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že oprava čelného skla je možná v prípade, keď priemer poškodenia neprekračuje rozmery 2-eurovej mince a zároveň sa poškodenie nachádza mimo zorného poľa vodiča. Rovnako je šanca na opravu vyššia, ak poškodenie riešime bezodkladne. 

Oprava čelného skla funguje na princípe podtlaku, ktorým sa odsaje vzduch z poškodeného miesta, ktoré sa následne zaleje živicou a vytvrdí UV svetlom. Celá oprava trvá približne 45 minút a čelné sklo bude po oprave rovnako pevné ako pred vznikom poškodenia. Pri oprave teda nedôjde k žiadnemu zníženiu jeho bezpečnosti. 

  • Ak nebudete riešiť poškodenie skla hneď, hrozí, že oprava nebude možná. Ak sa do poškodenia dostanú nečistoty, prípadne sa začne šíriť puklina, je na opravu už neskoro.
  1. Čím skôr po zistení poškodenia zavolajte do autoservisu, ktorý poskytuje službu opravy skla a pošlite im detailné fotografie. Obratom vám potvrdia, či je oprava možná a dohodnú si s vami čo najskorší termín opravy.
  2. Nahláste poistnú udalosť.
  3. Príďte do autoservisu na dohodnutý čas a po necelej hodinke už jazdíte s čistým výhľadom a bezpečne opraveným čelným sklom.