Na konci marca sa uskutočnil eFleetDay 2023, druhý ročník konferencie o e-mobilite vo firmách, ktorého hlavným partnerom bol aj Allianz. Na podujatí tradične vystupuje množstvo zaujímavých hostí z rôznych sfér spojených s elektromobilitou a je určené pre majiteľov firiem, flotilových či finančných manažérov, ktorí majú na starosti správu vozových parkov v slovenských firmách.
Poprosili sme o rozhovor spoluorganizátora Michala Chabadu, ktorý je zároveň prevádzkovateľom portálu MojElektromobil.sk, aby nám povedal najnovšie informácie o budúcnosti elektromobility medzi slovenskými podnikateľmi a firmami.
Elektromobilita prichádza na Slovensko pomalšie, ako sa to deje v západnej Európe. Dôvodov je viacero, medzi tie kľúčové patrí chýbajúca podpora vo forme dotácií, vysoká cena vozidiel v spojitosti s nižšou kúpyschopnosťou Slovákov a takisto aj meškajúca infraštruktúra. Iná situácia sa dá očakávať na poli podnikateľov, keďže mnohí z nich chcú využiť zelené finančné programy bánk a financovať z nich výmenu svojich automobilových flotíl či budovanie fotovoltaických panelov, vďaka ktorým vedia znížiť ich prevádzkové náklady na minimum. Ako to vidíte vy?

Súhlasím, že Slovensko aktuálne patrí medzi krajiny s najhorším prístupom k elektromobilite. Sme jednou z iba piatich európskych krajín, ktoré trh s elektromobilmi žiadnym spôsobom nepodporujú a ako jednej z dvoch európskych krajín nám medziročne klesá podiel predaných elektrických vozidiel. Ak chceme naplniť svoje záväzky v oblasti znižovania emisií produkovaných z cestnej dopravy, musíme výrazným spôsobom zmeniť svoj postoj a prijať zmysluplné podporné opatrenia. 

Nemyslím si však, že by sme zaostávali s infraštruktúrou, počet nabíjacích staníc prudko rastie každým rokom. 

Jednou z hlavných tém podujatia bola analýza Slovenskej asociácie pre elektromobilitu o nástupe elektromobilov na Slovensku. Čo prináša pre rozvoj trhu s vozidlami a ako podporí zavádzanie elektrických flotíl vo firmách?

Náš región sa podľa súčasných analýz Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) začne rýchlejšie približovať západnej Európe až po roku 2028, kedy by malo dôjsť k cenovej parite medzi elektrickými a spaľovacími vozidlami. Aktuálne na našich cestách jazdí 6000 elektromobilov. V prípade, že štát naďalej nebude podporovať rozvoj trhu s elektromobilmi, by podľa modelovania SEVA v základnom scenári malo na slovenských cestách v roku 2025 jazdiť 16 000 batériových elektromobilov. 

Pokiaľ by štát zaviedol podporu pre fyzické osoby aj firmy, napríklad ako v Poľsku, v akcelerovanom scenári SEVA odhaduje v roku 2025 približne 22 000 vozidiel. S podobnou logikou v dvoch scenároch by následne v roku 2030 mali elektromobily predstavovať 4,5 až 8 % slovenského vozového parku, čo je 117 000 až 213 000 vozidiel. 

Práve päťpercentný podiel na celkovom vozovom parku je podľa analýz agentúry Bloomberg aj na základe skúseností z iných európskych krajín považovaný za zlomový moment, kedy začne trh s elektromobilmi rásť organicky a podpora postupne nebude viac potrebná.

Michal Chabada
Michal Chabada
Ako sa bude vyvíjať nabíjacia infraštruktúra, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj elektromobility?

Na Slovensku rastie počet nabíjacích staníc veľmi pekne. Medziročne sa zvýšil počet nabíjacích bodov o 55 % a ku koncu prvého štvrťroka 2023 je k dispozícii 1576 nabíjacích bodov. 

Slovensko svoje zdroje v horizonte najbližších rokov smeruje do budovania nabíjacej infraštruktúry. Počas roka 2023 sa majú rozbehnúť dotačné schémy pre nabíjacie stanice pre mestá, ako aj pre firmy. Rovnako tak sa počíta s vybudovaním kostrovej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc na diaľniciach, kde má byť pokrytých tridsať kľúčových lokalít. Tieto výzvy však už treba čo najrýchlejšie spustiť, napríklad na výzvu pre mestá čakajú samosprávy a e-mobility sektor od decembra. 

Na podujatí ste mali zaujímavých hostí z lízingových inštitúcií, predajcov, ale aj zástupcov podnikateľov, ktorí sa elektromobilite venujú už nejaký ten čas. Podstatnou časťou programu boli najmä panelové diskusie, ktoré často prinesú nové a zaujímavé pohľady na problematiku. Čo vás najviac zaujalo tento rok?
Súčasťou programu boli aj veľmi zaujímavé panelové diskusie, ktoré obohatili zástupcovia firiem, ktoré už s elektromobilitou majú reálnu skúsenosť. Jedna z vecí, čo ma pozitívne zaujala, bol fakt, že lízingové spoločnosti sa zhodli, že zostatková hodnota elektromobilov je vyššia, ako počítali pri nastavení lízingovej ponuky pre firmy. Je to aj dobrá správa pre majiteľov elektromobilov, že si ich vozidlá udržia svoju hodnotu dlhšie ako v prípade áut so spaľovacím motorom.
Súčasťou podujatia je aj prezentácia elektrických vozidiel viacerých výrobcov. Keď sa pozriete na predchádzajúci ročník, aké zmeny či pokrok ste zaznamenali?
Počet modelov elektromobilov neustále rastie a tento rok sme zaznamenali výrazný nárast vystavených vozidiel na konferencii. Na návštevníkov čakalo 59 vozidiel a väčšina bola k dispozícii aj na testovacie jazdy. Pozitívne je, že sa neustále zvyšuje dojazd elektromobilov, už nie je problém dosiahnuť aj hranicu 500 kilometrov. Tiež sa zrýchľuje nabíjanie a niektoré autá sa dokážu nabiť z 10 % na 80 % za necelých 18 minút.
A posledná otázka – myslíte si, že elektromobilita v slovenských firmách nebude tak zaostávať, ako je to v prípade slovenských domácností? Má potenciál dokonca potiahnuť domáci trh vďaka ojazdeným firemným elektromobilom, ktoré sa dostanú na trh už po 2 rokoch odpisovania, na rozdiel od klasických spaľovacích či hybridných automobilov odpisovaných až 4 roky?
Verím, že aj vďaka tejto konferencii sa na Slovensku vytvorí komunita firiem, ktoré to s elektromobilitou myslia vážne a vedia si medzi sebou poradiť a pomôcť pri nasadzovaní elektrického vozového parku. Väčšina predaných vozidiel totiž pripadá na korporátne vozové parky. Pri elektromobiloch ide až o 80 % zo všetkých predaných vozidiel, preto sú firmy považované za najvýraznejšieho akcelerátora elektromobility na Slovensku. Nejde však o špecifikum Slovenska, obdobným spôsobom to funguje vo väčšine krajín Európy. Je samozrejmé, že firmy si musia takúto investíciu dobre premyslieť a zdôvodniť, najmä v dnešných časoch poznačených snahou o znižovanie nákladov. Celkové náklady na vlastníctvo elektromobilov a spaľovacích áut sa však postupne vyrovnávajú, a práve toto je parameter, na ktorý je potrebné pri rozhodovaní prihliadať.