Počas ostatných mesiacov dostávali domácnosti nové predpisy platieb poistného za majetok na ďalší rok. Mnohých nepríjemne prekvapili. Nárast poistného spôsobila automatická indexácia poistných zmlúv. Na čo je indexácia dobrá, aký je vlastne jej význam a prečo je aktuálne taká vysoká?
Pri uzatvorení poistenia ako klient uvádzate hodnotu svojho majetku a na túto sumu vám ho poistíme. Každoročne však ceny stavebných materiálov, nehnuteľností či zariadenia domácnosti rastú a aby bol váš majetok neustále poistený v rovnakej miere, výška poistnej sumy musí zohľadňovať zmeny týchto cien. Bez indexácie by poistený majetok zostal podpoistený, keďže poistná suma uvedená v poistnej zmluve bola v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako aktuálna poisteného majetku. Výsledkom podpoistenia môže byť nižšie poistné plnenie (takzvané krátenie), a to aj v prípade menšej poistnej udalosti.
Predstavte si, že keď vám vznikne škoda na majetku, poisťovňa vám vyplatí čiastku, ktorá nepokryje všetky náklady na obstaranie rovnakého, ako bol zničený majetok. A to už je oveľa horšie prekvapenie ako zvýšená indexácia. Bez indexácie by ste si museli každoročne preverovať hodnotu svojho majetku, aby ste mali v prípade poistnej udalosti istotu poistného plnenia, ako v čase uzavretia zmluvy. Vďaka indexácii sa tak vaše poistenie automaticky upravuje a poistenie má stále tú istú hodnotu.
Aktuálne zistené ceny sú porovnávané s cenami v predošlom roku. Ak došlo k výraznému nárastu cien, musíme to zohľadniť práve v indexácii.
Príklad: Indexácia 1,1 znamená zvýšenie cien o 10 %. Ak ju akceptujete, výška poistenia vášho majetku vzrastie rovnako o 10 %. Naopak, bez indexácie by ste v prípade poistnej udalosti získali o 10 % menšie plnenie, ako je reálna výška spôsobenej škody.
Zdroj:  Štatistický úrad SR
Následky pandémie, ako aj energetická kríza spôsobená ruskou inváziou na Ukrajinu, prudko zdvihli úroveň inflácie na hodnoty, ktoré sme v eurozóne nikdy nevideli. Ostatných 15 rokov mala totiž nízka inflácia v eurozóne za následok indexáciu s minimálnymi zmenami poistného. Nemajte však obavy, po „skrotení“ inflácie v eurozóne sa očakáva návrat indexácie na hodnoty, ktoré budú znamenať len malý nárast poistného.
V prípade nových zmlúv poistenia majetku je už indexácia povinná. V prípade životného poistenia je dobrovoľná a nazýva sa dynamika. Ako klient máte právo indexáciu odmietnuť, musíte však počítať s tým, že po skončení poistenia nebude mať vyplatená poistná suma takú hodnotu, akú ste si pri zakladaní stanovili. Ak ste si totiž pred pár rokmi povedali, že o 30 či 40 rokov chcete mať našetrenú určitú sumu, bez indexácie bude jej hodnota (vzhľadom na každoročnú infláciu) v čase vyplatenia nižšia. Indexácia opätovne pomáha klientovi zachovať hodnotu majetku na nezmenenej úrovni.
Zdroj:  Štatistický úrad SR
Naopak, vzhľadom na rast reálnych miezd v ostatných rokoch utrácame za poistenie pomerne menšiu časť príjmu ako v minulosti. A hneď, ako sa ekonomika eurozóny dostane opätovne do formy, očakávaný rast nominálnych miezd v prípade rovnako očakávanej nižšej inflácie, opätovne zvýši aj reálnu mzdu a zníži tak podiel výdavkov za poistenie.
TIP: Kontrolou poistných zmlúv predídete nepríjemným prekvapeniam

Ak sa vám poistné nemení a stále platíte rovnakú cenu, je pravdepodobné, že v nej nie je dohodnutá automatická indexácia. Najmä u starších zmlúv to však v prípade poistnej udalosti môže znamenať katastrofu, spojenú s výrazným krátením poistného plnenia z dôvodu podhodnotenia poistenia.

Druhou príčinou krátenia poistného plnenia môžu byť zmeny na majetku. Je bežné, že ste si v priebehu rokov kúpili do domácnosti nové zariadenie (nábytok, elektronika, umelecké diela), alebo nahradili existujúce vybavenie niečím kvalitnejším a drahším, lenže ich vyššia hodnota nie je zahrnutá v poistnej sume, ktorú ste si dohodli pred rokmi.

Preto odporúčame, aby ste si svoje poistné zmluvy po dlhšom časovom období bezplatne prešli s našimi zamestnancami v širokej sieti pobočiek, kde vám pomôžeme nastaviť si poistenie tak, aby zahŕňalo aktuálny stav vášho majetku.