Vážené klientky, vážení klienti,

Od 17.12.2022 sa mení adresa sídla na Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava.

Naše servisné centrum Allianz v Žiline je na novej adrese. Vaše požiadavky vybavíme na adrese Národná 28, Žilina.

Budova Allianz SP

Allianz – Slovenská  
poisťovňa, a. s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

telefonujúci muž

Pon – Pia: 8:00 – 17:00
Sob – Ned: 9:00 – 17:00

(okrem štátnych sviatkov)

Hlásenie poistných udalostí:  NONSTOP

mama s deťmi hľadí do laptopu

Môžete nás kontaktovať aj na našej e-mailovej adrese:  allianz@allianz.sk

Našich obchodníkov kontaktujte cez email vo formáte meno.priezvisko@os.allianz.sk

mama s deťmi hľadí do laptopu

Uzatváranie poistenia cez telefón

Pon – Pia: 8:00 – 18:00
Sob – Ned: 9:00 – 17:00

Budova Allianz SP

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

Pošta

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dolná 62

974 01 Banská Bystrica

INFOLINKA

 

Poistnú udalosť môžete nahlásiť: 

 

Na infolinke vám radi poskytneme:

 

 • Informácie o produktoch a službách
 • Uzatvorenie vybraných druhov poistenia
 • Zmeny na vašich zmluvách
 • Informácie o poistných udalostiach

Cez telefón si môžete uzatvoriť:

 

 • Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
 • Havarijné poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie do hôr
 • Poistenie majetku (domácnosť, nehnuteľnosť, zodpovednosť)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Poistenie právnej ochrany
 • Moje podnikanie
 • Úrazové poistenie

 

Rýchla voľba

Ak voláte na našu Infolinku, vyberte si prosím z našej ponuky:

 

 • voľba 1 - asistenčné služby a linka právneho poradenstva
 • voľba 2 - nahlásenie poistnej  udalosti alebo informácie o poistnej udalosti
 • voľba 3 - uzatvorenie nového poistenia 
 • voľba 4 - informácie a zmeny na poistných zmluvách
 • voľba 6 - informácie ku kontu Môj Allianz
 • voľba 7 - starobné dôchodkové sporenie