Trafil vám kamienok do čelného skla? Nie vždy ho musíte vymeniť za nové. Uprednostniť jeho opravu namiesto výmeny je efektívnejšie, rýchlejšie, lacnejšie aj ekologickejšie riešenie.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že oprava čelného skla je možná v prípade, keď priemer poškodenia neprekračuje rozmery 2-eurovej mince a zároveň sa poškodenie nachádza mimo zorného poľa vodiča. Oprava čelného skla funguje na princípe podtlaku, ktorým sa odsaje vzduch z poškodeného miesta, ktoré sa následne zaleje živicou a vytvrdne UV svetlom. Celá oprava trvá približne 45 minút. Čelné sklo bude po oprave rovnako pevné ako pred vznikom poškodenia a nedôjde k zníženiu jeho bezpečnosti.
Aj keď je prasknutie čelného skla štandardnou poistnou udalosťou, v prípade opravy klient poistený v Allianzi nemusí platiť spoluúčasť. Bohužiaľ, o tejto skutočnosti veľa poškodených klientov nevie, a preto pristupujú k výmene predného skla, čo sa nevyhnutne spája so zaplatením spoluúčasti z vlastného vrecka. Aktuálne štatistiky totiž hovoria, že takmer 9 z 10 klientov pristupuje k výmene skla, ktoré je výrazne neekologickejšie, zdĺhavejšie a dokonca pre klienta drahšie.
TIP: Chcete mať poistenie, ktoré kryje aj poškodenie čelného skla?
Aj pri povinnom zmluvnom poistení, keď škodu neuhrádza poškodený, ale vinník z PZP, sa väčšina poškodení čelných skiel rieši výmenou. „Aj v tomto prípade je len na poškodených, aby sa najprv spýtali na možnosť opravy. Vďaka nej budú mať čelné sklo opravené expresne rýchlo, nemusia chodiť do servisu na viackrát a ostať bez auta celý deň. Zároveň svojou troškou prispejú k zdravšej budúcnosti, keďže výroba čelného skla a jeho preprava má výrazný dopad na produkciu CO₂. Oprava čelného skla, naopak, šetrí naše životné prostredie a vyprodukuje o 99,5 % menšiu uhlíkovú stopu,“ hovorí Branislav Dian z Odboru likvidácie poistných udalostí v spoločnosti Allianz.
Oprava vs. výmena čelného skla
ZDROJ: 10.Allianz Motor Day
  • Ak nebudete riešiť poškodenie skla hneď, hrozí, že oprava nebude možná. Ak sa do poškodenia dostanú nečistoty, prípadne sa začne šíriť puklina, je na opravu už neskoro.
  1. Čím skôr po zistení poškodenia zavolajte do autoservisu, ktorý poskytuje službu opravy skla a pošlite im detailné fotografie. Obratom vám potvrdia, či je oprava možná a dohodnú si s vami čo najskorší termín opravy.
  2. Nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni.
  3. Príďte do autoservisu na dohodnutý čas a po necelej hodinke už jazdíte s čistým výhľadom a bezpečne opraveným čelným sklom.