Povinné zmluvné poistenie
vás chráni nielen na území
 Slovenskej Republiky

Povinné zmluvné poistenie musí byť podľa zákona na Slovensku uzavreté pre každé vozidlo. Kryje škody na zdraví a majetku, ktoré jeho prevádzkou spôsobíte ďalším osobám. Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na vašom aute, k tomu slúži havarijné poistenie. Ak náhodou spôsobíte dopravnú nehodu, PZP za vás uhradí škodu na vozidle osoby, ktorú ste nabúrali, ale náklady na opravu vášho auta nekryje.

 

Prečo práve PZP od Allianzu?

Aby bol pre vás výber poistenia auta jednoduchší, pripravili sme 4 balíčky. Vybrať si môžete ten, ktorý vám vyhovuje najviac. Všetky balíčky nášho poistenia MOJE AUTO v sebe zahŕňajú aj PZP. Najbližším ekvivalentom samostatného PZP v rámci nášho poistenia je balíček COMFORT. Už v ňom však majú naši klienti okrem zákonného poistenia zahrnuté navyše aj
  • Krytie úrazu vodiča, ktorý je účastníkom dopravnej nehody a poistené auto šoféruje.
  • Asistenčné služby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla.
  • Telefonické právne poradenstvo.

Posunutím zobrazíte viac

Balík so základným krytím pre tých, ktorí chcú platiť za poistenie menej a stačí im povinné zmluvné poistenie a základná pomoc.
Balík s rozšíreným krytím pre tých, ktorí chcú svoje vozidlo poistiť pre prípad neočakávaných prírodných udalostí.
Balík s komplexným krytím, ktorý naviac chráni pre prípad odcudzenia vozidla, vandalizmu alebo poškodenia skiel.
Balík s najširším krytím, ktorý naviac obsahuje aj poistenie vozidla pre prípad finančnej straty a havárie, ktorú si spôsobíte sami.
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
PRÁVNA POMOC
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ZÁKLADNÉ)
ŽIVEL
POŽIAR, EXPLÓZIA, IMPLÓZIA
ZRÁŽKA SO ZVIERAŤOM
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ROZŠÍRENÉ)
ODCUDZENIE
VANDALIZMUS
ROZBITIE SKLA
HAVÁRIA
FINANČNÁ STRATA

Máte záujem o poistenie auta?

Odpovede na najčastejšie otázky k povinnému zmluvnému poisteniu