Minulý rok priniesol do 2. piliera viaceré zmeny a udalosti, ktoré ho zásadným spôsobom ovplyvnili. Celkovo ho možno hodnotiť ako veľmi pozitívny. Sporiteľov na dôchodok môže potešiť najmä zníženie poplatkov len na 0,45 % ročne, čo vo finále zvyšuje ich celkový výnos. Tých pasívnych, ktorí sa o 2. pilier, bohužiaľ, nezaujímajú, zas schválenie predvolenej investičnej stratégie, vďaka ktorej získavajú presunom do negarantovaných fondov opätovne šancu na lepšie zhodnotenie svojich úspor bez vlastného úsilia.
Už v minulosti sme pripravili blogy, ktoré vysvetľujú fungovanie nášho dôchodkového systému a sumár výhod, prečo sa 2.pilier oplatí. Teraz sa pokúsime zhodnotiť minulý rok, ktorý priniesol do 2. piliera dlho očakávaný vietor
Priemerný ročný výnos v indexových fondoch za rok 2023 dosiahol vynikajúcich takmer 18,7 %. Indexové dôchodkové fondy tak potvrdzujú svoj potenciál výraznejšieho zhodnotenia, ktoré je výrazne vyššie ako aktuálna inflácia. Allianz – Slovenská d.s.s. PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond dosiahol výnos 18,91 %.

Indexové dôchodkové fondy dlhodobo víťazia v porovnaní s akciovými, a preto sú ideálnym riešením pre každého mladšieho sporiteľa do 50 rokov. Potvrdzuje to aj priemerný výnos za ostatných 10 rokov, ktorý je pri indexových dôchodkových fondoch vyše 8,5 %, pričom pri akciových je to len 4,9 %.
Allianz 2.pilier
Garantované (dlhopisové) fondy mali priemerný ročný výnos približne 3,3 %, avšak dlhodobý 10-ročný výnos garantovaných dôchodkových fondov je necelých 0,6 %. Tento typ dôchodkových fondov je vhodný pre starších sporiteľov, ktorým sa blíži čas odchodu do dôchodku. Vďaka schválenej predvolenej investičnej stratégii sa starší sporitelia po 50-tke automaticky postupne presúvajú do menej rizikových garantovaných dôchodkových fondov, ktoré im znižujú riziko výrazného prepadu hodnoty. Samozrejme, za cenu straty potenciálu vyššieho zhodnotenia, ktoré je však dôležité najmä na začiatku dôchodkového sporenia.
Automatický vstup platí teraz pre všetkých, ktorí začínajú po prvýkrát pracovať a platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Tento krok výrazne zvýši aj počet sporiteľov vstupujúcich do 2. piliera, keďže pred touto zmenou doň vstupovala dobrovoľne iba tretina ľudí, ktorí na to mali nárok*. Aj čísla ukázali vyše 40 %-ný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Nie je to však len zásluhou automatického vstupu, keďže ten funguje len od mája 2023. Veľmi podstatným faktorom je, že po dlhom období ticha sa o 2. pilieri opätovne diskutovalo, vďaka čomu mnoho ľudí pochopilo jeho význam pre svoju budúcnosť na dôchodku a rozhodli sa doň vstúpiť.
Tá sa dá meniť bezplatne dvakrát ročne, resp. prvýkrát po roku od vstupu do 2. piliera, avšak už nepotrebujete akceptačný list zo Sociálnej poisťovne za poplatok 16 eur. Ak ste teda vstupovali do 2. piliera veľmi dávno, napríklad s prísľubom švajčiarskeho dôchodku, môžete teraz zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť oveľa jednoduchšie. Ak napríklad chcete prestúpiť k nám do Allianzu – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., ktorá je najväčšou na trhu, stačí navštíviť ktorúkoľvek našu pobočku či pobočku Tatra banky, ktorá je naším depozitárom.
Allianz 2.pilier
Aj napriek týmto dobrým správam prichádza vládne opatrenie, ktoré znižuje príspevky do 2. piliera z 5,5 % na 4 % z hrubej mzdy mesačne. Druhý pilier tak bude mať na budúce dôchodky menší vplyv a jeho výsledná suma bude závisieť len od toho, aké dôchodky si naša krajina vzhľadom na demografický vývoj a zadlženosť bude môcť dovoliť. Napriek tomu zostáva 2. pilier atraktívnou možnosťou pre sporenie na dôchodok, keďže na rozdiel od sľúbeného dôchodku od štátu prerozdeľovaním odvodov pracujúcich svoje dôchodkové úspory vidíte na vlastnom dôchodkovom účte. 
* zdroj: T. Rizman, Analýza Inštitútu finančnej politiky z 21. 3. 2017 
Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Výkonnosť fondov nezahŕňa infláciu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.