Vo väčšine vyspelého sveta existujú štátne dôchodkové systémy. Majú zabezpečiť finančnú istotu a dôstojný dôchodok pre občanov po dosiahnutí veku, kedy už nie sú schopní pracovať alebo je ich pracovná schopnosť obmedzená. Viete, ako funguje dôchodkový systém na Slovensku? Pozrime sa na to spolu v našom prvom blogu venovanom dôchodkom.
Dôvody existencie dôchodkových systémov sú, samozrejme, širšie a zahŕňajú rozdelenie bremena starostlivosti o staršiu generáciu na celú spoločnosť. Zároveň znižujú riziko chudoby a stabilizujú spotrebiteľský dopyt. V časoch demografického boomu s vysokou pôrodnosťou a kratšou priemernou dĺžkou života štátu stačil takzvaný priebežný dôchodkový systém. Poznáme ho aj pod názvom 1. pilier. Je postavený na solidarite a funguje na princípe, že pracujúci prispievajú do systému formou odvodov zo mzdy, ktoré sa následne používajú na financovanie penzií súčasných dôchodcov.
Keďže však nastal v 90. rokoch na Slovensku výrazný pokles pôrodnosti, ktorý sa dodnes nepodarilo zastaviť, spolu s predlžovaním veku dožitia sa priebežný dôchodkový systém stal neudržateľným. Kým v minulosti sme boli jednou z vekovo najmladších krajín EÚ, Slovensko je dnes jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín Európskej únie a raz bude patriť medzi krajiny s najvyšším vekovým priemerom. Výsledkom nebude nič iné ako znižovanie reálnej výšky budúcich dôchodkov z 1. piliera či nepopulárne predlžovanie veku odchodu do dôchodku. (zdroj: Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
Allianz 2.pilier
Druhý pilier, ako jedna z našich najväčších a najúspešnejších kľúčových reforiem, bol spustený s veľkou slávou v roku 2005. O jeho úspechu svedčí fakt, že hneď za prvý rok fungovania doň vstúpila viac ako polovica všetkých aktívne pracujúcich Slovákov. Základom 2. piliera je odklonenie časti povinných odvodov týkajúcich sa starobného dôchodkového poistenia späť na účty sporiteľov. Sporitelia si tak šetria na svojich dôchodkových účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach, ktoré ich zhodnocujú na finančných trhoch. Reálne teda nemusia šetriť na dôchodok navyše z vlastných peňazí, ale ide im naň časť z povinných odvodov, ktoré aj tak musia zo svojej mzdy platiť.
Väčšina sporiteľov si začala sporiť vo vhodných akciových dôchodkových fondoch, s ktorými je síce spojené riziko poklesov, no z dlhodobého hľadiska sú vďaka priemerným výnosom logickou voľbou. Konzervatívne fondy síce menej „skáču“, avšak oproti akciovým aj minimálne zarábajú. Potom však nastala zmena...
Veľké zmeny 2. piliera nastali v roku 2012. Ako správne rozhodnutie sa ukázalo zavedenie indexových fondov. Tie mali nižšie poplatky a vzhľadom na ich dlhodobú výkonnosť boli optimálnym riešením pre väčšinu sporiteľov. Malo to však jeden háčik: prestúpiť doň sa dalo iba aktívne a, naopak, sporitelia, ktorí sa o svoje dôchodkové úspory nestarali a žiadne kroky nevykonali, boli presunutí do konzervatívnych fondov. Drvivá väčšina Slovákov tak pre svoju vlastnú pasivitu stratila miliardy eur, pretože kým indexové či akciové fondy odvtedy do dnešných dní (jún 2023) dosiahli viac ako 9 % výnos ročne, konzervatívne fondy nedosiahli ani jedno percento. Tí, ktorí v roku 2012 aktívne presunuli svoje úspory do indexových fondov, dnes môžu mať takmer 2,5-násobne väčšie úspory ako sporitelia, ktorí zostali v konzervatívnych fondoch.
TIP: Chcete mať šťastnú a zdravú budúcnosť? Prečítajte si ako na to v našom blogu.
Veľkou novinkou posledných zmien z roku 2022 je takzvaná predvolená investičná stratégia, ktorá má za cieľ pomôcť pasívnym sporiteľom opätovne využiť potenciál indexových fondov. Pokiaľ opätovne pristúpili k svojim dôchodkovým úsporám pasívne a nič nespravili, ich úspory sa automaticky začali postupne presúvať z garantovaných do indexových fondov. Pomalý presun ich ochráni pred mimoriadnymi udalosťami v podobe prepadu akciových trhov, na druhej strane však nevyužijú takmer 3-ročný potenciál indexových fondov. 
Allianz 2.pilier
Okrem predvolenej investičnej stratégie je medzi zmenami aj ďalšie zníženie poplatkov, ktoré robí z 2. piliera najvýhodnejšiu formu investovania. Nevýhodou sa môže zdať, že si na tieto peniaze nesiahnete až do dôchodkového veku, no zároveň je to ochrana pred ich minutím na iné účely.
Opätovne bol zavedený aj povinný vstup pre prvozamestnancov. Po jeho zrušení v roku 2012 nie sú v 2. pilieri desiatky tisíc mladých Slovákov a budú raz odkázaní na 1. pilier. Našťastie, tí stále majú až do veku 40 rokov možnosť do 2. piliera vstúpiť dobrovoľne. Nespraviť tak znamená zahrávať sa so svojou budúcnosťou. A pritom na to skutočne stačí pár minút vášho času.
Ak sa chcete o 2. pilieri dozvedieť ešte viac, skvelým zdrojom informácií je web stránka Asociácie dôchodkových správcovských spoločností alebo priamo náš web Allianz slovenská dôchodková správcovská spoločnosť.
Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.