Práve dažďovú vodu človek od prírody „dostáva“ zadarmo. No na rozdiel od minulosti, dnes sa  na ňu musíme pozerať inak. Snažíme sa jej čo najrýchlejšie zbaviť, pretože ju vnímame ako prebytočnú, nežiadúcu, prekážajúcu. Po dopade na naše strechy či pozemok ju cez systém kanálov/potrubí odvádzame preč, a pritom za ňu ešte vodárenským spoločnostiam platíme. Možno si celkom neuvedomujeme, ale čerstvá dažďová voda má výborné zloženie. Veľmi dobre rozpúšťa živiny a neobsahuje chlór. I keď, jej kvalitu môže ovplyvniť strešná krytina či zberná nádoba, ale aj blízkosť fabriky či oblasť so zvýšeným smogom. No i takejto vode sa poteší váš trávnik či ozdobné kríčky, stromy, kvety.

Ako zachytávať dažďovú vodu?

Zachytávanie dažďovej vody nie je ničím novým. V minulosti, hlavne na vidieku, sa stavali malé hrádze z prírodných materiálov, ktoré zadržiavali vodu, a tak bránili náhlym záplavám. V záhradách sme bežne mohli vidieť sudy alebo staré vane, ktoré zachytávali dažďovú vodu zo striech domov, kôlní, kurníkov. V súčasnej dobe dokážeme vhodnou kombináciou rôznych technológii zachytiť a využiť takmer všetku dažďovú vodu, ktorá dopadne na strechu, či okolitý pozemok budovy. Napríklad mesto Singapur má už teraz najambicióznejší plán na svete na šetrenie pitnej vody a zvýšenie jej zdrojov. Je to jedna z mála krajín na svete, ktorá celoplošne zbiera dažďovú vodu.

Na zachytávanie dažďovej vody sa nám ponúka viacero možností:

  • nadzemné nádrže  - je to najjednoduchší a najlacnejší spôsob zachytávania dažďovej vody. Ide o zberné nádoby umiestnené pod odkvapovou rínou;
  • podzemné nádrže  - majú svoj špecifický dôvod z dlhodobého hľadiska udržateľnosti skladovania dažďovej vody. Ak vodu udržujeme v tme a v chlade, spomaľuje to rozširovanie škodlivej mikroflóry a mikrofauny. Nádrž na vodu je umiestnená vo vykopanej jame v blízkosti odkvapovej rúry alebo chodníka uspôsobeného na odvod dažďovej vody. Pomocou čerpadiel vieme následne túto vodu využiť;
  • vsakovacie bloky – moduly, tunely a šachty, ktoré sú vhodným riešením na odstránenie záplav a predimenzovaných kanalizácií v obci. Pomocou týchto blokov môžeme odvodniť (a samozrejme zbierať a následne využiť vodu) napríklad zo strechy, cesty, skladovacích plôch, parkovísk, futbalového štadióna;
  • zelená strecha - na budovách či prístreškoch. Vďaka nim netreba zachytávať vodu v nádržiach a môžeme znížiť aj náklady na odvádzanie zrážok s prívalových dažďov. Výhodou je, že sa dá aplikovať aj na malých plochách - altánky,  záhradné domčeky;
  • dažďová záhrada -  umožňuje vsakovanie zrážok do pôdy, čím sa udržiava hladina zásoby spodnej vody. Zároveň vytvára vhodného miesto pre relax.

Dažďová záhrada - priestor, ktorý spája praktické využitie, ale i pekné miesto pre relax.

Pojem „dažďová záhrada“ nie je zatiaľ veľmi známy. Prináša množstvo výhod nielen pre jej vlastníka, ale aj pre životné prostredie. Koncept "dažďovej záhrady" vznikol v roku 1990 v Marylande, kde sa začali budovať tieto záhrady na predchádzanie a kontrolu znečistenia vodných tokov. Silné búrky a prívalové dažde sa často rýchlo prehnali cez pôdu a smerovali do miestnych riek/potokov, spôsobili tak znečistenie a záplavy.

Dažďová záhrada je vlastne cielená priehlbina, ktorá je určená na zber prebytočnej dažďovej vody z pevných plôch (strechy domu, garáže, budov, prístreškov, chodníkov, parkovacích plôch). Voda prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza tak k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Nevytvára však podmienky pre stojatú vodu. Do dažďovej záhrady sa vysádzajú špeciálne vybrané rastlinné spoločenstvá, ktoré zachytenú vodu zužitkujú, pôsobia esteticky a zároveň poskytujú domov a úkryt pre hmyz, motýle, včely či vtáky.

Budovanie dažďových záhrad má mnoho výhod nielen pre človeka, ale najmä pre životné prostredie. Hlavným významom je však  zlepšovanie mikroklímy a zadržiavanie zrážkovej vody, čím sa znižuje riziko povodní. Aj tento krok pomáha pri podpore biodiverzity a ekologickej stability. 

Chcete využívať dažďovú vodu, ale máte len balkón či terasu?

 ÁNO, dá sa to!  Je to síce neobvyklé ale možné. Ponúkame Vám TIP ako na to:

Pri malom balkóne bez možnosti vytvorenia striešky budete potrebovať nepriehľadnú nádobu s úzkym hrdlom (aby sa váš balkón nestal liahňou komárov), odkvapovú rínu a pár žľabových hákov. Nepriehľadnú preto, aby sa vám tam nemnožili riasy a voda sa nekazila. Pri úzkej nádobe nezabudnite nainštalovať aj výpustný ventil – pre ľahšiu manipuláciu. Rínu zaveste zvonka na zábradlie balkóna (nezabudnite z jednej strany rínu uzatvoriť ), vyspádujte ju smerom ku zbernej nádobe a vodu zveďte do zbernej nádoby. Viac vody by ste zadržali, ak by bol váš sused nad vami ochotný žľab umiestniť na jeho balkón, do vašej nádoby by sa dostala aj voda z jeho balkóna.

Ak máte terasu, možností ako zachytávať vodu, máte viac. Terasa poskytuje možnosť predĺžiť striešku alebo vytvoriť prestrešenie časti terasy. Čím väčšia zachytávacia plocha, tým viac vody v zbernej nádobe.

Ak sa rozhodnete pre tento spôsob zachytávania dažďovej vody, myslite i na zákon. Balkón bytového domu je súčasť budovy a teda každú jeho úpravu by mali rozhodnúť všetci vlastníci. No ak máte dobré susedské vzťahy, nápad pravdepodobne uvítajú a možno sa ním aj inšpirujú.