Aplikácia vám umožní zobraziť heslo alebo opätovne preposlať návrh poistnej zmluvy ku KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU.