Aplikácia "zmena hesla" vám umožní zobraziť heslo alebo opätovne preposlať návrh poistnej zmluvy k ONLINE POISTENIAM.