Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť zameraná na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance poskytuje priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. Tieto služby, ktoré využíva vodič a prepravované osoby v poistenom vozidle, sú určené pre dvojstopové vozidlá do 3,5 t s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom. 

Služby technickej asistencie možno využívať v SR a v ČR ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Turecka, Ruska a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby využiť opakovane (okrem prípadov uvedených v Poistných podmienkach MOJE AUTO - Sprievodca poistením).

Pri poistení motorovych vozidiel môžete využívať základné asistenčné slużby (pre variant COMFORT), resp. rozšírené asistenčné slużby (pre variant PLUS, EXTRA a MAX) poskytovaných spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme: 

základné asistenčné slużby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla - oprava na mieste udalosti a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií,

rozšírené asistenčné služby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla - oprava na mieste udalosti a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií, náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla. 

Je vaše vozidlo nepojazdné, potrebujete odtiahnuť príp. hľadáte inú pomoc? Kontaktujte NONSTOP našu asistenčnú službu na +421 2 50 122 222, alebo si o odťah požiadajte jednoducho na našej stránke allianz.sk/odtah.

Ak ste si odťah zaplatili sami, doklady o úhrade nám pošlite na email: tech@mondial-assistance.cz.
V predmete emailu uveďte, prosím, číslo Vašej poistnej zmluvy.
Ďakujeme.