▪ Allianz – Slovenská poisťovňa sa rozhodla odpredať nehnuteľnosti, ktoré má vo svojom vlastníctve a v budúcnosti ich už neplánuje využívať. Celkovo ide o 35 nehnuteľnosti v rámci Slovenska.

Dôvodov tohto rozhodnutia je podľa vedenia Allianzu hneď niekoľko. Predovšetkým je to reštrukturalizácia poisťovne, ktorá sa chce v nasledujúcom období sústrediť predovšetkým na svoju hlavnú činnosť, ktorou je poistenie a poisťovacie služby. Ďalším významným dôvodom je prechod na nový model práce, keď v súčasnosti už väčšina zamestnancov Allianzu po celom Slovensku prešla na hybridný spôsob práce a taktiež nové fungovanie internej obchodnej siete spoločnosti. V neposlednom rade je dôvodom aj napredujúca digitalizácia a s ňou spojená bezpapierová komunikácia.

Allianz ponúka na predaj dohromady 35 nehnuteľností, medzi ktorými sú najmä administratívne budovy, ďalej byty, pozemky a rekreačné chaty. O viaceré z týchto priestorov už prejavili záujem obchodníci Allianzu, ktorí v nich v súčasnosti ponúkajú poisťovacie služby spoločnosti.

Bližšie informácie a zoznam ponúkaných budov nájdete na tejto webstránke www.allianz.sk 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?