je šikovné riešenie, ktoré chráni vaše poistenie majetku pred infláciou. Indexácia je štandardná súčasť poistenia majetku u nás i vo svete už mnoho desaťročí.

Pri uzatvorení poistenia ste uviedli hodnotu svojho majetku a na túto sumu sme vás poistili. Lenže ceny nehnuteľností a zariadenia domácnosti stále rastú, hlavne pri súčasnej silnej inflácii. Za takú sumu ako pred rokom by ste si už dnes rovnaký majetok nekúpili.

Naši odborníci preto každý rok starostlivo sledujú:

  • ako sa menia ceny nehnuteľností,
  • ako sa menia ceny služieb remeselníkov (maliari, elektrikári, stolári...),
  • ako sa menia ceny zariadenia domácnosti (nábytok, elektronika...).

Aktuálne zistené ceny porovnávame s cenami v predošlom roku. Ak došlo k výraznému nárastu cien, zohľadníme to v indexácii. Vy nemusíte nič sledovať, ani nič robiť, o všetko sa za vás postaráme my.

S indexáciou zabezpečíme, aby ste vždy mali svoj majetok poistený na poistnú sumu, ktorá zodpovedá aktuálnym cenám.

Primerane tomu ako narástli ceny nehnuteľností, zariadenia domácnosti a práce remeselníkov, upravíme aj vašu poistnú sumu a poistné. Vďaka indexácii tak máte svoj majetok vždy automaticky krytý na aktuálne ceny. Verte, že to veľmi oceníte pri poistnej udalosti.

Indexácia

Vezmime si príklad, že ste si poistili nehnuteľnosť na 100 000 € a jej zariadenie na 15 000 €.

Po piatich rokoch však cena vašej nehnuteľnosti stúpla na trhu na 110 000 € a ak by ste si chceli kúpiť rovnaké zariadenie, vyšlo by vás to už 16 500 €.

Ak by sa vám teda stala poistná udalosť a prišli by ste o zariadenie bytu aj o byt samotný, poisťovňa by vám mohla vyplatiť len 100 000 € za nehnuteľnosť a 15 000 € za zariadenie.

Bez indexácie by ste teda pri poistnej udalosti prišli o 10 000 + 1 500 €.

Rovnako by sme museli postupovať, aj keď by ste mali len menšiu škodu. Nemohli by sme vám vyplatiť plnú sumu napríklad za zničenú kuchynskú linku. Museli by sme vám odškodnenie za kuchynskú linku znížiť o percentuálny pomer medzi:

  • sumou na, ktorú máte majetok poistený,
  • a sumou, na ktorú by ste ho mali mať v súčasnosti poistený.

Keby nebola indexácia, mohlo by dôjsť k tzv. podpoisteniu – mali by ste majetok poistený na menšiu hodnotu, ako je jeho aktuálna cena, a pri každej poistnej udalosti by ste zbytočne prišli o veľa peňazí.

Rast cien, dokážeme ošetriť za vás indexáciou. Ale úplne všetko sami bez vás nedokážeme. Je bežné, že v priebehu rokov si mnohí z nás do domácnosti kúpia úplne nové zariadenie (nábytok, elektronika, umelecké diela), alebo nahradíme existujúce veci niečím lepším a drahším. Lenže tieto nové a drahšie veci nie sú zahrnuté v poistnej sume, ktorú ste si dohodli pred rokmi. A preto by sme vám pri poistnej udalosti nemuseli preplatiť plnú výšku škody.

Nič však nie je stratené. Stačí, ak sa ozvete svojmu finančnému agentovi a on vám pomôže aktualizovať poistenie tak, aby zahŕňalo aj nové veci, ktoré ste si kúpili.

Bližšie informácie o svojom poistení nájdete v poistných podmienkach.