Žiadosť servisu

Informácie o možnosti požiadať o zmluvnú spoluprácu

V prípade, ak nás chcete požiadať o zmluvnú spoluprácu a o úpravu podmienok zmluvnej spolupráce, môžete nás osloviť priamo vyplnením internetového formulára alebo vyplniť priloženú žiadosť a zaslať ju na našu e-mailovú adresu:

servis@allianz.sk 

Žiadosť, ktorá nebude vyplnená úplne, nebude ďalej spracovávaná. Povinné údaje sú označené zvýrazneným písmom.