Predstavenstvo

Nina Rita Rotraut Klingspor – predsedníčka dozornej rady

Radovan Nárožný - člen dozornej rady

Jozef Repiský - člen dozornej rady

Savoula Demetriou – členka dozornej rady

Mario Ferrero - člen dozornej rady

Petr Pošta - člen dozornej rady