Už niekoľko dní je svet v šoku z vojny, ktorá vypukla na Ukrajine. Organizácie a jednotlivci po celom svete sa mobilizujú a pridávajú k pomoci susednej Ukrajine aj jej obyvateľom, ktorí sa snažia dostať do bezpečia. Keďže poistenie funguje na princípe solidarity, aj Allianz chce byť solidárna so všetkými, ktorí to v tejto ťažkej situácii potrebujú.


Skupina Allianz aj Allianz – Slovenská poisťovňa sa rozhodli pomôcť viacerými spôsobmi:
 
  • Skupina Allianz poskytne 12,5 milióna eur na humanitárnu pomoc. Prvý milión eur je venovaný Červenému krížu na okamžitú pomoc.
  • Skupina Allianz v spolupráci s Červeným krížom spúšťa globálnu platformu darcovstva pre všetkých zamestnancov Allianz, prostredníctvom ktorej môžu finančne prispieť na podporu Červeného kríža. Allianz sa zaviazala dorovnať dary zamestnancov až do výšky 2,5 milióna eur.
  • Slovenská Nadácia Allianz použije 2 % z daní za rok 2021 výhradne na pomoc ukrajinským občanom. Darovať 2 % (prípadne 3 %) z daní môžete aj vy. Potrebné tlačivo nájdete tu:
  • Nadácia Allianz zároveň poskytne finančnú podporu vo výške 20 000 eur neziskovej organizácii Človek v ohrození na zabezpečenie pomoci ukrajinským utečencom priamo na hranici a následne na ďalšiu materiálnu, sociálnu aj psychologickú pomoc.
  • Ubytovacie zariadenia Allianz – Slovenskej poisťovne v Košiciach, Banskej Bystrici, Bratislave, Turčianskych Tepliciach a Patinciach sme poskytli na ubytovanie ukrajinských utečencov.
Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?