Podľa správy Allianz má poistný trh pred sebou transformačné roky

29. máj 2024
  • Celosvetový objem poistného stúpol v roku 2023 o 7,5 percenta, čo predstavuje najrýchlejší nárast od roku 2006
  • Slovenský poistný trh sa v minulom roku vrátil k solídnemu nárastu o 4,4 percenta 
  • Preventívne opatrenia, nové technológie a inteligentné partnerstvá môžu posunúť hranice poistiteľnosti, prijatie GenAI mení pravidlá hry 
Celosvetový poisťovací priemysel v roku 2023 stúpol o 7,5 percenta, čo predstavuje najrýchlejší rast od roku 2006, teda rok pred vznikom veľkej finančnej krízy. Poisťovne na celom svete vybrali celkovo 6,2 bilióna eur, pričom životné poistenie tvorilo 2 620 mld. eur, neživotné poistenie 2 153 mld. eur a zdravotné poistenie 1 427 mld. eur. Len za posledné tri roky sa celosvetový príjem z poistného zvýšil o 1,1 bilióna, čo je nárast o 21,5 percenta. Tento vývoj však treba vnímať v kontexte vysokej inflácie. V reálnom vyjadrení sú výsledky oveľa menej pôsobivé. Reálne poistné totiž takmer stagnovalo, od roku 2020 stúplo len o 0,7 percenta. Aj takéto závery priniesla najnovšia Allianz globálna správa o poistení 2024.

Vyrovnaný nárast vo všetkých segmentoch

Na rozdiel od roku 2022, kedy bol globálny nárast poistného ťahaný najmä segmentom neživotného poistenia, bol rast v roku 2023 vyrovnanejší. Všetky tri segmenty zaznamenali pomerne podobný nárast, pričom životné poistenie narástlo o 8,4 percenta, neživotné poistenie o 7 percent a zdravie o 6,6 percenta. Oživenie v segmente životného poistenia, ktorý v roku 2022 vzrástol len o 3,1 percenta, je poháňané najmä Áziou (+14,9 %), najväčším trhom životného poistenia na svete s podielom 39 percent na globálnom trhu. V neživotnom poistení zostala Severná Amerika (+7,1 %) zďaleka najväčším trhom (podiel na globálnom trhu je 54,2 %).

Slovensko: Návrat k solídnemu rastu 4,4 percenta v roku 2023

Slovenský poistný trh zaznamenal v roku 2023 solídny nárast, keď príjem z poistného stúpol o 4,4 percenta na 1,8 miliardy eur. Rok 2023 teda znamená koniec troch rokov klesajúceho príjmu z poistného po pandémii Covid-19. Trh je však stále približne o 250 miliónov eur menší ako pred pandémiou. K tomuto obratu prispeli obidva segmenty – život s rastom 9,7 percenta a neživot 2,2 percenta. Aj výhľad je solídny, keď očakávame rast trhu o 4,4 percenta ročne v nasledujúcom desaťročí.

Do centra pozornosti sa dostáva poistenie

Keďže riziká celosvetovo rastú, do centra pozornosti sa dostávajú limity poistenia. Preventívne opatrenia, nové technológie a inteligentné partnerstvá môžu posunúť hranice poistiteľnosti, ale nedokážu ich odstrániť a nepoistiteľnosť by mala byť rešpektovaná. Predstieranie poistiteľnosti umelo nízkymi cenami, ktoré nie sú primerané riziku, vedie k nadmernému vystaveniu sa riziku a stále vyšším stratám. Kompromisy medzi cenovou dostupnosťou a poistiteľnosťou, alebo všeobecnejšie, medzi našim súčasným a udržateľným životným štýlom, sa stále dajú riešiť, ale nebudú bezbolestné a bez nákladov. „Zvládnutie klimatickej krízy nie je len otázkou politiky a peňazí, ale aj individuálnej zodpovednosti. Nepoistiteľný svet by bol nielen svetom, ktorý sa nedokázal vysporiadať s klimatickými zmenami, ale aj metaforou kolektívneho etického zlyhania, kde sa každý jednotlivec vyhýba svojej morálnej povinnosti znižovať emisie uhlíka," povedal hlavný ekonóm Allianzu Ludovic Subran.

Zmenšovanie rozdielov

Očakáva sa, že v nasledujúcom desaťročí bude svetový poistný trh rásť ročným tempom 5,5 percenta, teda rovnakým tempom ako globálny HDP, pričom  v predchádzajúcich desaťročiach rast poistenia zaostával za ekonomickým rastom. Váhy jednotlivých segmentov sa posunú. Segment neživota bude rásť o 4,7 percenta ročne po 5-percentom ročnom raste v predchádzajúcich desiatich rokoch, keďže rast cien súvisiaci s infláciou pominie. Očakáva sa, že aj segment zdravia bude rásť o niečo pomalšie, ale na úrovni 7,3 percenta ročne zostáva nárast zvýšený. Naopak, segment životného poistenia by mohol rásť o 5,1 percenta ročne (nárast z 3,5 % p.a.), profitujúc z vyšších úrokových sadzieb. Celkovo sa má celosvetový príjem z poistného zvýšiť o takmer 5 biliónov eur. Väčšina tohto rastu bude v segmente životného poistenia (1,887 mld. eur), pričom motorom rastu globálneho životného poistenia zostane Ázia (bez Japonska) (+7,3 % p.a.). Región by mal predstavovať polovicu absolútneho rastu poistného (928 miliárd eur), viac ako Severná Amerika (377 miliárd eur) a Európa (323 miliárd eur) dohromady. Zatiaľ čo Čína (+7,7 % p.a.) bude v absolútnom vyjadrení v regióne stále dominovať, skutočným šampiónom rastu v nasledujúcom desaťročí bude pravdepodobne India (+13,6 % p.a.).

Výzva poisťovníctva - relevantnosť

V segmente neživota bude dodatočné poistné do roku 2034 predstavovať 1,427 miliardy eur. Napriek rozhodne vyššiemu rastu v Ázii (bez Japonska: 7,1 % p.a.) ako v Severnej Amerike (3,8 % p.a.), v absolútnom vyjadrení bude tento región jasne dominovať. „Dobrý výhľad ohľadom poistného by nemal viesť k spokojnosti v tomto odvetví. Najväčšou výzvou pre poisťovníctvo je obrana jeho relevantnosti proti rastúcim zásahom štátu. Hrozí, že narastajúca polarizácia a nerovnosť podkopú sociálnu štruktúru. Ústrednou úlohou poisťovníctva v nadchádzajúcich rokoch bude zvládnuť tieto výzvy,“ uviedla spoluautorka správy Arne Holzhausen.

Ďalšia hranica

Umelá inteligencia (AI) narúša priemyselné odvetvia na jej základných úrovniach – od obchodného modelu po hodnotový reťazec. Len málo odvetví sa však spolieha na základy umelej inteligencie – dáta – tak ako poisťovníctvo, vďaka čomu je ovládanie umelej inteligencie v budúcnosti kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti. V minulosti nebolo poisťovníctvo práve v popredí rastu produktivity. Prijatie GenAI má potenciál preskočiť fázy úspory nákladov a zvyšovania efektívnosti. „Umelá inteligencia nie je všeliek na vyriešenie všetkých problémov. Má však významný potenciál pomôcť znížiť medzery v ochrane zlepšením dostupnosti, cenovej dostupnosti a prístupnosti poistenia vďaka zvýšenej personalizácii a lepšej nákladovej efektívnosti“, uzatvára spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Poistné*

V mld. eur

CAGR**

 

2022

2023

2034

2024-34 (%)

Západná Európa

1 338

1 390

2 002

3,4

Severná Amerika

2 710

2 886

5 016

5,2

Japonsko

278

300

388

2,4

Ázia (bez Japonska)

1 130

1 268

2 816

7,5

Čína

599

654

1 472

7,7

Zvyšok sveta

311

355

951

9,4

Slovensko

1,7

1,8

2,9

4,4

Svet

5 767

6 200

11 173

5,5

           

*podľa výmenných kurzov za rok 2023

**Zložená ročná miera rastu

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?