Údaje o vozidlách sa môžu stať urýchľovačom európskej digitálnej ekonomiky

17. október 2023

▪ Allianz víta nariadenie EÚ o údajoch, volá však po potrebe regulácie bezpečnej výmeny údajov o vozidlách a férové ceny za ich poskytnutie

▪ Majiteľ vozidiel by mali mať plnú kontrolu a suverenitu nad údajmi o ich vozidle a ich použitím

▪ Nariadenie EÚ o údajoch podľa Allianz prinesie veľké výhody pre zákazníkov - individualizované poistné na základe rizika, lepšiu prevenciu nehôd a lepšiu správu poistných udalostí

Cieľom nového nariadenia EÚ o údajoch je spraviť zozbierané údaje z prepojených vozidiel použiteľné – v prospech majiteľov vozidiel, zlepšenia bezpečnosti na cestách a udržateľnosti digitálnych inovácií. To boli hlavné témy 11. ročníka Allianz Motor Day, na ktorom diskutovali odborníci v Allianz Centra pre Technológie (AZT) v Ismaningu.

 

Rozumným používaním údajov bezpečnejšia doprava

Allianz víta nové nariadenie EÚ o údajoch, pretože znamená inováciu a hospodársku súťaž. „Riadi sa presvedčivým princípom: „Moje zariadenie, moje údaje“ a túto myšlienku podporujeme,“ uviedol člen predstavenstva Allianz SE Klaus-Peter Röhler. Používatelia prepojeného vozidla budú mať podľa novej legislatívy v budúcnosti možnosť požadovať od výrobcu, aby boli údaje zhromaždené vo vozidle odovzdané tretím stranám. V prípade „ľahko dostupných údajov“ nariadenie EÚ o údajoch dokonca vyžaduje, aby boli údaje dostupné v reálnom čase. To by podľa Röhlera mohlo viesť k skutočným inováciám: „Chceme presvedčiť našich zákazníkov v poistení vozidiel prostredníctvom atraktívnych ponúk, aby sa s nami podelili o svoje údaje. Nariadenie EÚ o údajoch by dalo aj ďalším spoločnostiam a začínajúcim podnikom šancu stať sa vynaliezavými. Používanie miliónov kamier naživo a údajov o polohe vozidiel by mohlo vyriešiť problém s parkovaním v centrách miest. To by bolo nielen výhrou pre vodičov, ale ušetrilo by to aj značné množstvo energie, pomohlo pri ochrane klímy a zlepšilo kvalitu ovzdušia. Ak sa údaje o vozidle používajú rozumne, majú potenciál urobiť náš dopravný systém celkovo bezpečnejší, čistejší a inteligentnejší.“

 

Nariadenie o údajoch môže zmeniť poistenie vozidiel

S podrobnými údajmi z vozidla je možné v budúcnosti poskytnúť úplne nové ponuky poistenia a sprístupniť nové služby. „V prípade nehody by bolo možné automaticky zaznamenávať rozsah škôd v reálnom čase vyhodnotením údajov o polohe a údajov z nárazových senzorov. Allianz by mohol okamžite informovať odťahovú službu, rezervovať auto z požičovne, objednať vhodné náhradné diely a dohodnúť stretnutie v servise. V prípade vážnych nehôd by mohla byť poskytnutá lekárska pomoc. V minulosti nás musel klient informovať. V budúcnosti budeme našich zákazníkov proaktívne kontaktovať my a poskytneme im pomoc, keď nás najviac potrebujú,” povedal Röhler.

 

Férová cena za poskytnutie údajov

Röhler upozornil aj na to, že využívaním údajov o vozidle môže Allianz ponúknuť každému zákazníkovi tú najférovejšiu cenu. „Vieme vypočítať ponuky poistenia, ktoré sú výrazne viac prispôsobené riziku, berúc do úvahy štýl jazdy, aj to, či je vozidlo vybavené bezpečnostnými systémami a či sú zapnuté alebo vypnuté. Údaje zo senzorov a kamier možno zároveň použiť na spravodlivé vyšetrenie nehody a na objasnenie zodpovednosti,“ povedal Röhler. Údaje odosielané priamo z vozidla budú mať osobitný význam, keď autonómne systémy a systémy s podporou umelej inteligencie budú v budúcnosti riadiť vozidlo. „Poškodení – rovnako ako aj spoločnosť – majú právo vedieť, či nehodu spôsobil človek alebo stroj,“ uviedol Röhler.

 

V súvislosti s využívaním údajov o vozidle allianz požaduje:

1. Majiteľom vozidiel sa musí poskytnúť úplná transparentnosť údajov zhromaždených z ich vozidla. Každý majiteľ auta musí dostať presný prehľad, aké dáta o jeho vozidle sa zbierajú.

2. Aby majitelia áut mohli dobre využiť novonadobudnutú suverenitu nad údajmi o svojom vozidle, je potrebný štandardizovaný minimálny súbor údajov, ktorý umožní nové služby bez ohľadu na výrobcu automobilu a umožní rýchle a jednoduché zdieľanie údajov v reálnom čase prostredníctvom definovaných rozhraní, ak si to vlastník želá.

3. Allianz požaduje regulovaný trh a nezávislého správcu údajov, ktorý zabezpečí bezpečnú výmenu údajov o vozidle.

4. Aby vodiči mohli ťažiť z mnohých plánovaných inovácií, potrebujeme spravodlivé ceny za prenos údajov tretím stranám. Náklady musia byť vyčísliteľné, aby sa vytvorilo široké konkurenčné prostredie.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?