Dynamika pomáha chrániť životné poistenie pred infláciou

Dynamika je šikovné riešenie, ktoré pomáha chrániť životné poistenie pred vplyvom inflácie. Aj preto dynamiku poistenia aktuálne používa už viac ako 40 000 našich klientov.

 

Ako dynamika poistenia funguje?

Poistenie ste si uzatvorili s tým, že vám zabezpečí finančnú istotu, ak by sa vám niečo stalo. Starostlivo ste si zvážili a určili sumy, z ktorých máme vychádzať pri výplate poistnej udalosti. Žiaľ, inflácia znižuje reálnu hodnotu peňazí a tým má vplyv aj na reálnu hodnotu súm, ktoré ste si dohodli v poistení.

Ak ste vo svojej poistke súhlasili s dynamikou, tak sa nemusíte ničoho obávať. Naši odborníci pre vás starostlivo sledujú vývoj inflácie a v prípade potreby vám navrhnú úpravu poistných súm/poistného. Dobrou správou je, že stačí už len začať platiť poistné v novej výške a dynamika zmierni negatívny vplyv inflácie na vaše poistenie. O presných sumách vás budeme vždy informovať.

Čo ak by dynamika poistenia nebola?

Ak by ste teraz dynamiku poistenia neprijali, v prípade poistnej udalosti by sme Vám vyplatili len sumu, ktorú sme si naposledy vzájomne odsúhlasili. Suma by to možno bola vysoká, ale kvôli inflácii by už v skutočnosti nemusela stačiť na pokrytie výdavkov, keď to v prípade poistnej udalosti budete Vy a Vaši blízki najviac potrebovať. 

 

Najlepšie je ukázať si to na príklade:

Matúš si pred rokmi uzatvoril životné poistenie s pripoistením trvalých následkov, aby mal on a jeho rodina finančný vankúš, keď sa mu niečo stane. Prerátal si, že by mu to malo stačiť na rehabilitácie a výpadok príjmu počas liečenia. S dynamikou pri uzatvorení poistenia nesúhlasil.

Teraz sa mu pri dopravnej nehode stal úraz. Žiaľ, skončil v nemocnici a až pol roka sa zotavoval z úrazu. Poisťovňa mu za daný úraz vyplatila 8 000 eur. To mu už ale dnes nestačí na pokrytie všetkých výdavkov. V dôsledku inflácie by dnes potreboval aspoň 10 000 eur. Chýba mu teda 2 000 eur a to je pre každého veľká položka.

Ak by si Matúš pri uzatvorení poistenia dohodol dynamiku, dostal by dnes od poisťovne až 12 000 eur. Mal by teda dosť na nevyhnutné výdavky a ešte by mu ostala aj nejaká rezerva.

Dynamika sa teda naozaj oplatí. Verte, že to veľmi oceníte, keď vám budeme vyplácať poistné plnenie.

Ak ste pri uzatvorení poistenia nesúhlasili s dynamikou, nevadí. Stále s ňou môžete začať. Kontaktujte svojho finančného agenta a on vám rád pomôže.

A dynamika má ešte jeden príjemný bonus. Len pri dynamike sa môžu navýšiť poistné sumy bez potreby preverovať zdravotný stav poisteného.

Na čo nezabudnúť?

Prosím, nezabudnite si zmeniť výšku platby v banke, aby ste platili poistné s dynamikou v správnej sume. Ak platíte zrážkou zo mzdy, požiadajte svojho zamestnávateľa, aby zmenil výšku platby za vaše poistenie.

Ponúkame aj možnosť platby inkasom, s ktorým budete mať poistku zaplatenú vždy načas a v správnej výške. Prosím, kontaktujte svojho finančného agenta, ktorý vám rád pomôže nastaviť platbu poistenia inkasom. Tiež vám pomôže, ak by ste mali záujem navýšiť si poistné sumy mimo dynamiku.