Predstavenstvo

Petros Papanikolaou - predseda dozornej rady

Kay Müller - člen dozornej rady

Mario Ferrero - člen dozornej rady

Savoula Demetriou – členka dozornej rady

Jozef Repiský - člen dozornej rady

Ľudovít Baranček - člen dozornej rady