V tomto blogu vám s Adamom Kocianom, mentálnym trénerom, ukážeme, aké charakterové vlastnosti spájajú mentálne silných športovcov a ako sa nimi dokážete inšpirovať pre vlastný sebarozvoj. 
Športovci sú obdivovaní za svoje fyzické zručnosti, za svoju rýchlosť alebo silu. V predošlom článku sme sa dozvedeli, že na najvyššej úrovni výkonu je predovšetkým mentálna stránka dôležitým faktorom, ktorý odlišuje tých výnimočných od priemerných športovcov. Ide o isté osobnostné črty a kvality, ktoré sú potrebné na to, aby dokázali pravidelne podávať maximálny výkon, a tak sa udržať dlhodobo medzi elitou. V tomto článku si posvietime na 4 najvýznamnejšie kvality a črty športovcov:
Vrcholoví športovci nám ponúkajú hlbšie pochopenie toho, aké je dôležité nastavenie mysle orientované na rozvoj a proces. Predstavte si situáciu, kedy jeden športovec podal svoj osobný najlepší výkon, ale nezískal medailu. Konkurencia bola totiž v danom momente ešte lepšia. Druhý športovec sa dostal na stupeň víťazov aj s vedomím, že nevydal zo seba maximum. Určite sa zhodneme, že prvý športovec si zaslúži viac uznania za podaný výkon s maximálnym úsilím. Bohužiaľ, šport je zrkadlom toho, ako funguje moderný svet - príliš sa zameriavame na výsledky a čísla.
Dvaja hráči tenisu hrajú spoločne. Jeden z nich triafa do loptičky.
Hoci väčšina ľudí musí dosiahnuť dobré výsledky na to, aby boli v živote úspešní, tak kľúčovou otázkou zostáva: Ako sa dajú takéto výsledky dosiahnuť? Určite nie s prístupom, pri ktorom sa sústredíme na výsledky, umiestnenia alebo čísla. Dôvodom je, že častokrát vám týmto pri výkone ubieha pozornosť na veci, ktoré sú mimo vašej kontroly.
Naopak, keď sa začnete zameriavať na proces, tak si vytvoríte priestor, v ktorom sa dokážete čisto sústrediť na to, čo musíte pre svoj najlepší výkon spraviť. Nezaoberáte sa následkami, číslami, konkurenciou, ale sústredíte sa na jednotlivé kroky, ktoré vás dovedú k vysokému výkonu. Týmto spôsobom sa dostanete do pozície, v ktorej máte najväčšiu pravdepodobnosť dosiahnuť svoje vytúžené výsledky.
Cez vrcholový šport dokážeme naozaj pochopiť charakterovú črtu húževnatosti, ktorá je najväčším predpovedateľom dlhodobého úspechu. Húževnatosť je kombináciou vášne a vytrvalosti na ceste za dlhodobým cieľom. Znamená to neustálu snahu dosiahnuť výsledky napriek prekážkam a neúspechom. Vyžaduje si nezlomné odhodlanie pokračovať v úsilí a snahe, a to aj v ťažkých časoch. Je to schopnosť zotrvávať a “bojovať” aj vtedy, keď to nie je ľahké a nenechať sa odradiť neúspechom.
̌̌̌Žena beží uprostred mesta so slúchadlami v ušiach a je šťastná.
Akonáhle začnete prijímať neúspech ako spätnú väzbu na svoj ďalší rozvoj, stanovíte si jasné, reálne a dosiahnuteľné ciele. Ak si uvedomíte, že každú výzvu dokážete prekonať dlhodobou prácou a odhodlaním, tak ste na najlepšej ceste k vybudovaniu húževnatosti. Je to palivo, ktoré vás dokáže poháňať k vašim túžbam, sprevádzať cez ťažkosti a nakoniec doviesť k úspechu.
Spôsob, ako športovci trénujú svoje schopnosti, častokrát nemá s komfortom veľa spoločného. Pochopili to, že sa dokážu lepšie učiť a vyvíjať v režime, ktorý je natoľko nepríjemný, aby na tom museli tvrdo pracovať. Budovanie vzťahu s nekomfortom si pritom vyžaduje tri formy odvahy:
  • Zanechať staré zabehnuté spôsoby riešenia a skúšať nové riešenia
  • Urobiť veci predtým, ako sa cítite byť pripravení
  • A v neposlednom rade sa ďalej snažiť o ďalšie pokusy
Žena so zdravým jedlom a činkami.
Každý človek, ktorý je zameraný na rozvoj, raz narazí na možnosť zariskovať. Následne si musí sám pre seba vyhodnotiť, či to bude hrať na istotu, čo je komfortné riešenie a zväčša spojené s priemernými výsledkami, alebo sa rozhodne byť odvážný, čo môže spôsobiť veľké úspechy alebo frustrujúce prehry. Jedno je však isté, keď sa chce človek ďalej rozvíjať, musí riskovať. Jedine s odvahou si vytvorí šancu prekročiť svoje aktuálne limity, čo zvýši aj šance na úspech.
Športovci majú výnimočnú schopnosť prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa situáciám a nepredvídateľným udalostiam. Ich flexibilita je kľúčovým faktorom, ktorý im umožňuje excelovať v každom momente - či už ide o taktické zmeny súpera, zmenu v podmienkach alebo o nečakané situácie počas súťaže.
Mladý člen futbalového družstva kope do lopty počas tréningu.
Táto schopnosť prispôsobivosti nie je dôležitá len vo svete športu, ale aj vo všetkých oblastiach života. Nečakané situácie a zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou osobného a pracovného života. Preto je dôležité vyvíjať a posilňovať túto schopnosť tým že sa budete aktívne vystavovať nepredvídateľným situáciám a následne sa snažiť odpovedať na výzvy s chladnou hlavou. Najdôležitejším krokom v tomto tréningu je presunúť svoje sústredenie na činy a správanie, ktoré vám pomôžu prekonať náročnú situáciu. Inšpirujte sa športovcami, ktorí ovládajú túto schopnosť v rôznych tlakových situáciách. Či už ide o osobné výzvy alebo pracovné projekty. Prispôsobivosť a flexibilita vám týmto otvárajú dvere k novým príležitostiam a umožnia vám lepšie prekonávať životné prekážky a výzvy.