V tomto blogu vám s Adamom Kocianom, mentálnym trénerom, ukážeme, ako vyzerá mentálna príprava profesionálnych športovcov na vrcholové podujatia, ako sú olympijské hry Paríž 2024. Budeme ťažiť z Adamových skúseností z prípravy mladých aj vrcholových športovcov na veľké medzinárodné súťaže.
Pre mnohých športovcov sú olympijské hry vrcholom kariéry, kedy chcú podať svoj najlepší výkon. Za každým špičkovým výkonom a úspechom sa však skrýva dlhý proces plný odhodlania a vytrvalosti, počas ktorého sa strieda frustrácia s radosťou. Ako diváci vnímame len fyzické výkony týchto športovcov. Pri tom mnoho z nás netuší, aká mentálna príprava predchádza ich okamihom slávy. A práve psychická stránka športovca môže rozhodovať o úspechu alebo neúspechu v kľúčových tlakových momentoch.
Michael Jordan
Športovci, ktorí súťažia na svetovej úrovni, už na základe vlastných skúsenosti pochopili, že ich mentálna príprava je dôležitou súčasťou ich výkonu. Predtým, než sa pozrieme na to, ako ju trénujú, tak si vysvetlíme, čo sa deje v hlave športovca v momente, keď čelí tlakovej situácii na vrcholovom podujatí. Jeden z najvýraznejších procesov, ktorý ako diváci nevidíme, je telesná a mentálna aktivácia. Inak povedané, koľko “energie” športovec cíti. Každý športovec sa pohybuje niekde medzi absolútnym pokojom až po veľkú nervozitu. Závisí to od jeho charakterových vlastností, skúseností, očakávaní, ale aj naučených mentálnych techník, ktoré mu pomáhajú zvládať stresové situácie. 
Pred vrcholovým podujatím taktiež začne myseľ športovca vysielať výstražné signály v podobe rôznych emócií a myšlienok. Tieto s určitosťou poznáte z vlastných skúseností. Na jednej strane sú to najčastejšie pocity strachu a obáv, ktoré spôsobia myšlienky ako napr.: “Čo keď to nedám?”, “Čo keď sa strápnim?” alebo “Teraz MUSÍM podať dobrý výkon!”. Práve súťaže, ako je olympiáda, majú takú veľkú silu, že dokážu myseľ športovca okamžite pohltiť intenzitou týchto myšlienok a emócií. To ovplyvní ich schopnosť sústrediť sa na svoj výkon a na činy, ktoré je potrebné spraviť pre to, aby boli úspešní. Taktiež im strach zo zlyhania častokrát bráni v odvahe a rozvážnosti.
 
TIP: Ako si efektívne nastaviť myseľ a ovplyvniť tak svoj výkon?
Pri tom, ako svet netrpezlivo očakáva ďalšie olympijské hry, je nevyhnutné vyzdvihnúť mentálnu prípravu, ktorá je základom každého pozoruhodného výkonu. Na to, aby olympijskí športovci zvládli tlakové situácie, trénujú aj svoju myseľ, a to rôznymi stratégiami či technikami. Tie najvýznamnejšie z nich sú:
Vizualizácia je technika, pri ktorej si športovec predstavuje optimálny výkon tým, že si v hlave vytvorí jeho celý obraz alebo aspoň časť. Tento obraz konkrétne slúži na zvýšenie výkonu tým, že “vyostruje” mentálny plán a posilňuje tak pohybovú pamäť. Mozog pri tom nie vždy dokáže rozlíšiť medzi realitou a predstavami, pretože prebiehajú v rovnakých štruktúrach mozgu.

Tento spôsob môžete využiť aj vy v príprave na tlakovú či stresujúcu situáciu. Tu sú tri najdôležitejšie body pre úspešnú vizualizáciu:

1.           Zatvorte oči a skúste si čo najdetailnejšie predstaviť to, čo sa okolo vás bude diať.

2.           Dôkladne si pri tom všimnite, na čo sa sústredíte pri tom, ako podávate dobrý výkon.

3.           Následne hlboko precíťte všetkými vnemami svoj dobrý výkon.

“Kontroluj svoje dýchanie, kontroluj svoj výkon.” Ak chce športovec podávať vrcholový výkon, musí prebrať kontrolu nad svojím dýchaním. Dokáže to využiť na to, aby udržal maximálnu úroveň energie a sústredenia. Najväčším prínosom správneho dýchania je schopnosť žiť naplno v danom okamihu a týmto spôsobom mať kontrolu nad svojím sústredením. Taktiež sa pomocou hlbokého dýchania dokážeme ukľudniť a znížiť svoj tep.

Skúste využiť techniku správneho dýchania aj vy. Skontrolujte si svoje dýchanie počas dňa. Dýchate z brucha alebo z hrudníka? Je váš dych hlboký alebo plytký? Existujú tri jednoduché kroky, ako sa zhlboka a sústredene nadýchnuť:

1.           Nadýchnite sa nosom na jeden, dva, tri, štyri a päť.

2.           Držte nádych jednu a dve sekundy.

3.           Vydýchnite ústami na jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem a osem.

Dôležité je dýchať do brucha, pretože to aktivuje nervový systém, ktorý pomáha znížiť hladinu stresu a zvyšuje relaxáciu tela. 

Žena bežiaca po ceste pravidelne dýcha a počúva hudbu v slúchadlách.
Rutiny sú jedným z najčastejších nástrojov, ktorý športovci využívajú na zlepšenie kvality ich výkonu. Pri tom sa jedná o dopredu premyslený sled činností, ktorým športovec venuje pozornosť na to, aby si zvýšil svoj pocit pripravenosti a istoty. Je to spôsobené tým, že robí činnosti, ktoré má pod kontrolou a sú preňho známe a predvídateľné. Týmto pádom dokáže, bez ohľadu na podmienky, zvýšiť sústredenie na činnosti, ktoré ho dostanú bližšie k úspechu. Nemá čas sa zaoberať emóciami a myšlienkami, čo športovcovi dodá väčší pocit pokoja a vyrovnanosti pred výkonom.
 
Ak chcete využiť rutiny vo vašom živote, tak skúste na začiatok pozorovať, akým aktivitám alebo úlohám sa pravidelne venujete. Následne si vytvorte dôsledný plán činností, ktoré vám pomôžu zefektívniť svoj deň, zvýšiť produktivitu a/alebo vytvoriť pocit kontroly a stability v každodennom živote.