V tomto blogu vám s Adamom Kocianom, mentálnym trénerom, priblížime výskum Allianz Move 365 o aktuálnych trendoch v pohybových návykoch a zapojeniach do aktívneho športovania u mladých ľudí. 
Pohybové návyky mladých ľudí sú kľúčové pre ich fyzické a mentálne zdravie. Napriek dobre zdokumentovaným prínosom športu a fyzickej aktivity sa veľká časť mládeže pohybuje v nedostatočnom množstve. V tomto článku si posvietime nie len na najvýznamnejšie výhody fyzickej aktivity, ale predovšetkým aj na to, aké faktory obmedzujú pohybové návyky mladých ľudí a ako ich dokážeme pozitívne ovplyvniť. 
Šport a fyzická aktivita sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Rôzne formy športu, od individuálnych aktivít až po organizované a tímové športy, prispievajú k zlepšeniu celkového telesného zdravia. K najvýznamnejším výhodám patrí zníženie rizika mnohých chronických ochorení, posilnenie srdcovo-cievneho systému a zlepšenie krvného obehu, čo pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť. Okrem toho podporuje rozvoj silných kostí a svalov, zvyšuje flexibilitu a koordináciu.
Rodina hrá spoločne futbal.
Hoci mladí ľudia menej často uvádzajú mentálne zdravie ako hlavný motivátor pre zapojenie sa do športu, vplyv fyzickej aktivity na psychické zdravie je nepopierateľný. Výskum Allianz Move 365 potvrdzuje, že pravidelná účasť na športových aktivitách je spojená so zlepšením nálady, zvýšením sebavedomia a sebadôvery. Taktiež prispieva k znižovaniu stresu a úzkosti prostredníctvom uvoľňovania endorfínov, teda hormónov šťastia, ktoré zlepšujú pocit pohody. Okrem toho pohyb podporuje lepšiu koncentráciu, pamäť a kognitívne funkcie, čo môže prispieť k lepšiemu školskému výkonu. 
 
Šport pomáha k zníženiu rizika vzniku mnohých chorôb. Napriek tomu je dôležité byť pripravený a mať uzatvorené životné poistenie, ktoré pomáha riešiť následky nepríjemných životných situácií súvisiacich so zdravím. Aby ste sa v životnom poistení vedeli ľahko zorientovať, pripravili sme si pre vás jednoduchého pomocníka.
Organizované a tímové športy prinášajú významné sociálne výhody. Účasť v tímových aktivitách môže slúžiť ako platforma pre budovanie priateľstiev. Pri tom podporuje rozvoj sociálnych zručností, ako sú spolupráca, komunikácia a tímová práca. To buduje ich schopnosť vytvárať a udržiavať pozitívne vzťahy s rovesníkmi.
Deti bežia po atletickej trati.
Napriek výhodám a vedomiu o dôležitosti pohybovej aktivity, športovanie medzi mladými ľuďmi klesá. Posledný výskum zo 143 krajín ukazuje, že viac než 4 z 5 mladých ľudí vo veku 11 až 17 rokov nie sú dostatočne fyzicky aktívni. Mladí ľudia uvádzajú rôzne prekážky a obavy, ktoré im bránia byť aktívnejšími. Jednou z najčastejších uvádzaných prekážok je nedostatok času. Mladí ľudia často balansujú medzi školou, domácimi úlohami, rodinnými povinnosťami a sociálnym životom, čo im zanecháva málo času na športové aktivity.
Prieskum Allianz Move 365 ukazuje, že až 67 % mladých ľudí vníma iné povinnosti ako prekážku pre pravidelnú fyzickú aktivitu. Na druhej strane sú tu aj obavy, ku ktorým patria obavy zo športovania s neznámymi ľuďmi (53 %), obavy zo súdenia ostatnými (49 %) či pocit nedostatočnej kondície (46 %), ktoré tiež zohrávajú významnú úlohu v obmedzovaní aktívneho pohybu, či športovania u mladých ľudí. Na ich prekonanie je potrebné zaviesť efektívne opatrenia, ktoré mladým ľuďom uľahčia prístup k športu a podporia ich motiváciu.
Otec hrá tenis s dcérou.
Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu vo formovaní pohybových návykov svojich detí. Výchova a motivácia môžu mať zásadný vplyv na ich vzťah k športu a fyzickej aktivite. Poďme sa pozrieť na 4 tipy, ako môžete efektívne podporiť a motivovať svoje deti k aktívnemu životnému štýlu:
Deti často napodobňujú správanie svojich rodičov. Ak rodičia pravidelne športujú a zúčastňujú sa fyzických aktivít, deti majú väčšiu pravdepodobnosť, že si vytvoria podobné návyky. Zahrňte fyzickú aktivitu do rodinných rutín – spoločné prechádzky, výlety na bicykli alebo iné rodinné športové aktivity môžu byť skvelým spôsobom, ako tráviť čas spolu a zároveň byť aktívni.
Rodičia s detmi hrajú basketbal.
Dajte deťom možnosť vyskúšať rôzne druhy športov a aktivít. Pomôže im to nájsť niečo, čo ich skutočne baví a motivuje ich k pravidelnej účasti. Niektoré deti môžu preferovať tímové športy ako futbal alebo basketbal, zatiaľ čo iné môžu mať radšej individuálne aktivity ako plávanie alebo tenis. Dôležitým aspektom športu pre deti je zábava. Uistite sa, že športové aktivity sú pre nich zábavné a že ich baví to, čo robia. Ak deti prestanú vnímať šport ako zábavu, je pravdepodobnejšie, že s ním prestanú.
Chlapci trénujú futbal pomedzi kužele na ihrisku.

Podpora a pozitívna spätná väzba sú kľúčové. Oceňte snahu a úspechy svojich detí, bez ohľadu na výsledok. Pomôže to budovať ich sebavedomie a pozitívny vzťah k fyzickej aktivite.

Pomáhajte pri tom deťom prekonávať prekážky, ktoré im bránia byť aktívnymi. Ak majú strach zo športovania s neznámymi ľuďmi alebo sa boja, že ich ostatní budú súdiť, ponúknite im emocionálnu podporu a pomôžte im nájsť spôsoby, ako tieto obavy prekonať.

Otec pomáha synovi s bicyklom.
Motivujte deti, aby boli aktívne aj mimo organizovaných športových aktivít. Povzbudzujte ich, aby chodili do školy pešo alebo na bicykli, pomáhali s prácami na záhrade alebo sa hrali vonku s kamarátmi.