Verejné prísľuby

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.

Verejným prísľubom sa zaväzujeme poskytnúť klientom pridanú hodnotu - širšie poistné krytie resp. poistné plnenie vo vybraných prípadoch, na ktoré klient v zmysle dojednaných poistných podmienok nemal nárok.

Presné pravidlá a podmienky jednotlivých verejných prísľubov nájdete v príslušných dokumetoch.