Poistenie faktúry pre klientov spoločnosti Slovak Telekom

Poistenie, ktoré vás zabezpečí v prípade neschopnosti platiť vaše faktúry následkom neočakávaných životných situácií.

 

Poistením faktúry získate istotu v platení vašich záväzkov za telefón, internet, služby súvisiace s bývaním alebo odberom energií v prípade, že ste boli hospitalizovaný následkom úrazu, stanete sa dlhodobo práceneschopný, invalidný alebo nezamestnaný.

K dispozícii sú pre vás pracovníci vo vybraných predajniach Slovak Telekom, kde si poistenie uzatvoríte na počkanie. Poistenie je možné aktivovať tiež elektronicky cez www.telekom.sk alebo poslaním textovej správy (SMS) na telefónne číslo 12323. Bližšie informácie o podmienkach poistenia a spôsoboch uzatvorenia nájdete TU.  

Varianty poistenia

  • Poistenie faktúry 25
  • Poistenie faktúry 25+
  • Poistenie faktúry 50
  • Poistenie faktúry 50+
Poistné krytie v poistení faktúry
 
  • Poistenie úrazovej hospitalizácie
  • Poistenie pracovnej neschopnosti dlhšej ako 2 mesiace
  • Poistenie invalidity
  • Poistenie nezamestnanosti dlhšej ako 3 mesiace*

*riziko nezamestnanosti je platné len pre varianty s označením "+"

Poistnú sumu, ktorá predstavuje mesačné plnenie, si volíte z 2 možností a to 25 EUR a 50 EUR.

V prípade vzniku poistnej udalosti vám vyplatíme poistné plnenie za dobu jej trvania, maximálne do 6-násobku mesačného plnenia. V prípade úrazovej hospitalizácie je maximálne plnenie 2-násobok mesačného plnenia.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť vyplnením tlačiva Hlásenie poistnej udalosti.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man pointing at tablet
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop na Infolinke
 +421 2 50 122 222.
man videochatting with agent on the tablet
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu