Prvé ubytovanie sme poskytli už začiatkom marca trom rodinám s deťmi vo veku 8 – 22 rokov. Niektorí museli absolvovať veľmi dlhú a náročnú cestu cez Rumunsko a Maďarsko, kým prišli na Slovensko.

Rodinám sme ihneď poskytli podporu, informácie a pomohli im prihlásiť sa na cudzineckej polícii. Veľká vďaka patrí aj našim kolegom z Banskej Bystrice a Košíc, ktorí hneď v prvý večer zabezpečili pre rodiny základné potreby – papuče, šatstvo, uteráky, posteľné prádlo, navarené teplé jedlo, hygienické potreby – všetko najnevyhnutnejšie, keďže prišli s minimom svojich vecí.

Naše ubytovacie zariadenia sa snažíme ešte vybaviť potrebným zariadením, nakoľko pre mnohé rodiny sa Slovensko stane na dlho alebo aj navždy druhým domovom.

V Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach naďalej pokračujeme v zbierke vecí pre rodiny, ktoré prišli alebo ešte len prídu na Slovensko. Do zbierky sa zapojili pracovníci Allianzu z celého Slovenska.