Odkiaľ sa získava elektrina?

Najbežnejším zdrojom pre produkciu energie sú fosílne palivá. V krátkosti si zopakujme, prečo má využívanie tohto zdroja negatívny dopad na naše životné prostredie.

Fosílne palivá získavame ťažením z prírody, v ktorej sa nachádzajú len v obmedzenom množstve. Pre získanie energie ich spaľujeme, pričom je do ovzdušia vypúšťané množstvo emisií, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. Práve kvôli nemu sa planéta zohrieva, nastáva globálne otepľovanie a zmena klímy. Ekologickým riešením a ich náhradou je využívanie tzv. zelenej energie.

Čo je to zelená energia?  

Zelenou energiou sa nazýva energia plne vyrobená zo zdrojov, ktoré sa nachádzajú voľne v prírode. Slnko, vzduch, vodu, biomasu, geotermálnu vodu a podobné zdroje je takmer nemožné vyčerpať a preto ich nazývame aj obnoviteľné zdroje. Využívať prírodu ako pôvodcu energie je nám z historického hľadiska prirodzené. Spomeňme si napríklad na veterné a vodné mlyny, ktoré nám pomáhali pri mletí múky, či pumpovaní vody.

Zelená energia využíva 100% obnoviteľných zdrojov, pričom v bežnej elektrine sú zastúpené len v množstve 14,9%.

Zelená energia aj v Allianzi 

Už od roku 2017 podporujeme ochranu životného prostredia aj v oblasti využívania energie a dnes je vo všetkých našich budovách využívaná iba energia z obnoviteľných zdrojov – momentálne z vody. Prispievame tak k šetreniu množstva spáleného uhlia a vyprodukovaného oxidu uhličitého a chránime budúce generácie.