Digitalizácia mení svet okolo nás, uľahčuje život, umožňuje využívať služby z pohodlia našich domovov v čase, ktorý nám vyhovuje. Šetrí čas, peniaze a v neposlednom rade aj životné prostredie. V našej poisťovni sa snažíme neustále zlepšovať služby pre Vás, a tak jednou z našich dlhodobých priorít je dosiahnuť aktívnu digitálnu komunikáciu s našimi klientami. Naše služby tak budete môcť využiť jednoducho, kedykoľvek a kdekoľvek bez potreby niekam chodiť, čakať na pošte, či telefonovať. Tiež Vás budeme môcť flexibilne kontaktovať aj my. Napríklad v prípade poistnej udalosti, varovania pri hroziacom riziku škôd v súvislosti s počasím, či zaslania predpisu poistného, ktoré môžete uhradiť z pohodlia Vášho domova.

Dôležitou podmienkou, aby ste mohli naše digitálne služby využívať, je poskytnutie Vašich aktuálnych digitálnych kontaktných údajov, konkrétne Vášho e-mailu a mobilného telefónneho čísla. Za týmto účelom Vás budeme kontaktovať prostredníctvom nášho finančného agenta, call centra alebo inou formou.

Súčasťou našej transformácie na digitálnu poisťovňu je aj modernizácia produktov. Od jesene spúšťame projekt výmeny starých poistných zmlúv za nové. Zmena sa týka všetkých privátnych poistných zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti  uzatvorených pred rokom 2018. Staršie poistné zmluvy dnes už spravidla neposkytujú dostatočnú ochranu majetku. Napríklad nastavená poistná suma je príliš nízka a nepokrýva reálnu hodnotu majetku, alebo nie sú kryté riziká, ktoré sa v minulosti nepoisťovali a dnes sú vzhľadom na klimatické zmeny a zvýšenú škodovosť potrebné.  

Všetky staršie poistné zmluvy majetkového poistenia tak budú postupne prepracované do nového moderného, jednoduchého a zrozumiteľného produktu Môj Domov. Klient si na jednej zmluve bude môcť poistiť všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok na jednom mieste poistenia, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu.

Veríme, že aj Vy využijete benefity nového moderného poistenia, ako aj výhody vzájomnej digitálnej komunikácie.

Viac informácií nájdete na www.allianzsp.sk/eko