Životné poistenie
podľa vašich
predstáv

V živote potrebujeme mať pocit istoty kvôli sebe a svojim najbližším. Nech už sa ocitneme v akejkoľvek životnej situácii chceme, aby nás osud v neľahkých chvíľach nezastihol nepripravených. Keď sa však nemôžete spoľahnúť len na seba, je dobré mať pri sebe silného partnera, ktorý vás prevedie všetkými možnými nástrahami a ich následkami.

Životné poistenie je produkt, ktorý má byť pre vás istotou v prípade nečakaných životných situácií. Napríklad, aby ste nezostali bez finančných prostriedkov pri úmrtí živiteľa rodiny. V prípade závažnej diagnózy, nutnosti hospitalizácie či neschopnosti vykonávať zamestnanie.

Allianz vám preto ponúka poistenia, na ktoré sa môžete spoľahnúť. 

Výhody životného poistenia 

V prípade životného poistenia sa môžete spoľahnúť na: 

  • komplexné poistenie pre dospelých a deti 
  • širokú ponuku voliteľných poistení 
  • možnosť rizikových aj investičných životných poistení 
  • poistenie viacerých osôb na jednej poistnej zmluve 
  • flexibilitu poistenia, zmeny počas trvania zmluvy 

 

Benefity

  • dvojnásobné poistné plnenie pre vybrané kritické choroby 
  • Nutrifit MyLifestyle - DNA test 
  • zľavy na poistenia až do výšky 40 % 

Máte záujem o Životné poistenie?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?