Postaráme sa o vaše investície

  • poistenie až pre 2 dospelé osoby
  • široké spektrum poistení
  • vysoká variabilita programu
  • dynamizácia poistenia
  • výber fondov podľa vlastného výberu alebo podľa preddefinovanej stratégie
  • bonus za výšku poistného
  • vernostný bonus
  • investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu
  • ochrana zaplateného poistného na investičné životné poistenie v prípade úmrtia poistenej osoby
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %
Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

V rámci investičného životného poistenia programu Môj Život si môžete vybrať z nasledovných fondov:
Fondy si môžete vybrať aj podľa vlastného želania alebo máte k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolenú stratégiu investovania.

- Konzervatívna: 45 % - Dlhopisový fond, 35 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa

- Vyvážená: 25 % - Dlhopisový fond, 25 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa, 20 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 10 % - Akciový fond Nové trhy

- Rastová: 10 % - Dlhopisový fond, 20 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 30 % - Akciový fond Európa, 30 % - Akciový fond Nové trhy, 10 % - Akciový fond Európske malé spoločnosti

Hlavné poistenie pre dospelú osobu

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu